Na de Green Deal Duurzame Zorg, gaat ook de Green Deal Duurzaam Sportdomein binnenkort van start. Vlakwa zet als waterpartner alvast mee haar schouders onder dit initiatief om sportdomeinen duurzamer vorm te geven.

Waarom een Green Deal Duurzaam Sportdomein?

Met deze Green Deal zoeken we oplossingen met als doel:

  1. Het karakter van de sportinfrastructuur behouden
  2. Een gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige sportomgeving creëren

Een buitensportterrein aanleggen en onderhouden vergt kennis én een passie voor het veld. De functionaliteit en de veiligheid moet voor de sporters behouden blijven.

Maar het onderhoud heeft door het gebruik van pesticiden, water en voedingsstoffen ook een impact op het milieu en de biodiversiteit. Daarom wordt het steeds belangrijker ook kennis te hebben over:

  • Aanleg en onderhoud
  • Waterbeheer
  • Bodem en bodemleven
  • (Alternatieven voor) pesticiden 

Deze Green Deal focust op het volledige sportdomein (openlucht). Onder sportdomein verstaan we de sportvelden zelf (in natuurgras, kunstgras, kunststof…) en hun onmiddellijke omgeving (inclusief parking). 

Hierbij willen we:

  • Kennisnetwerk uitbouwen met experten uit verschillende disciplines zoals de sportsector, ambtenaren (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams), wetenschappers, aannemers en andere stakeholders. 
  • Inzetten op circulariteit en innovatie zowel qua materiaalgebruik als qua watergebruik
  • Sensibiliseren zowel naar de sportbeoefenaar en de bezoeker van het sportdomein. 


Infomoment op 2 februari

Ben je er ook van overtuigd dat hoogwaardige sportinfrastructuur hand in hand kan gaan met een gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige sportomgeving? 

Van 2021 tot 2023 werken we in Vlaanderen aan een Green Deal Sportdomein. Daarvoor zijn we op zoek naar partners die zich willen engageren om te werken aan een duurzamer sportdomein. Partners kunnen afkomstig zijn van bedrijven, lokale besturen, onderzoeksbureaus, sportverenigingen... 

Departement Omgeving organiseert een gratis online infomoment over de opmaak en opportuniteiten van de nieuwe Green Deal Duurzame Sport op 2 februari tusssen 14 en 15u30. 

Schrijf hier in
 

Wat na het infomoment?

Departement Omgeving zoekt partners die in de Green Deal willen meedoen en daarvoor een bepaald engagement aangaan. Dit engagement maak je officieel door de convenanttekst te ondertekenen. Die convenanttekst wordt door alle partners samen opgemaakt en je zal mee input kunnen geven. 

Na het infomoment kun je doorgeven of je partner wil worden van deze Green Deal sportdomein. 

Een initiatief van

Andere interessante evenementen

23 - 25 mei 2022

North Sea Conference 2022

, Brugge
2 jun 2022
13:00h - 19:30h

See-days: Safety - Ergonomics - Environment

Kortrijk Expo, Kortrijk
10 jun 2022
10:30h - 16:30h

Smart Aquaponics slotevent

Foyer communal, Gembloux