Vlaanderen is kwetsbaar door de effecten van klimaatverandering. Maar welke maatregelen kunnen steden en gemeenten het best nemen om de impact van hittestress, droogte en wateroverlast te milderen? 

Klimaatportaal Vlaanderen wijst lokale besturen, planners en ontwerpers de weg om een klimaatbestendige leefomgeving te realiseren. Daarvoor ontwikkelden we drie adaptatietools. Ze helpen je om de lokale impact van de klimaatverandering in te schatten, adaptatiemaatregelen gebiedsgericht te beoordelen en je ontwerpen klimaatbestendiger te maken.

Waarvoor zou jij deze klimaatadaptatietools gebruiken? En hoe kan je ermee aan de slag bij het uitwerken van plannen en projecten? We stellen onze tools graag aan je voor tijdens een webinar op dinsdag 25 april 2023 van 14u tot 15u.

Programma

Introductie

Klimaatadaptatie en Klimaatportaal Vlaanderen
Johan Brouwers (VMM)

IMPACT-tool

Verken de klimaatverandering in je gemeente
Johan Brouwers (VMM)

PLAN-tool

Beoordeel adaptatiemaatregelen gebiedsgericht 
Kris Cauwenberghs (VMM)

PROJECT-tool

Maak je ontwerpen klimaatbestendiger
Kris Cauwenberghs (VMM)

Vraag en antwoord  
Slotwoord Duogesprek
Bernard De Potter & Hilde Soetaert (VMM)

Andere interessante evenementen

8 jun 2023
14:00h - 17:00h

NuReDrain Final Conference Webinar

12 - 16 jun 2023

International drought symposium and workshops

Vrije Universiteit Brussel, Brussel
15 jun 2023
12:30h - 18:30h

Water Debate #2: Watervervuiling en de betrokkenheid van burgers

Brugge,