Waterzuiveringsexpert Pantarein heeft, samen met projectpartners Universiteit Antwerpen, VITO en twee bedrijven in de voedingssector, succesvol het VITO/Vlakwa Open call project AEROGRAM (AEROob GRAnulair slib voor Membraanfiltratie) afgerond.

Het project had als eerste doel het toepassingsgebied van aerobe granulaire slibtechnologie te verbreden door aan te tonen dat deze techniek ook kan gebruikt worden en voordelen biedt bij industrieel afvalwater. Een tweede doelstelling moest  demonstreren dat een goede slibstructuur de werking van een MBR positief beïnvloedt door verminderde membraanvervuiling.

Om bovenstaande doelen na te gaan, werd een demonstratie opgezet bij Izico, een bedrijf dat gespecialiseerd is in diepvriessnacks, en testen uitgevoerd bij WZI Olen, verwerker van afvalwater dat voor een groot deel afkomstig is van vleesverwerkende bedrijven.

Het consortium slaagde erin beide doelstellingen te halen. Zo werd aangetoond dat niet alleen bij huishoudelijk, maar ook bij industrieel afvalwater deze technologie interessant is. Bij Izico werd via een aangepaste procescontrole slib met uitstekende bezinkingseigenschappen gevormd, wat het mogelijk maakt om de capaciteit van de bestaande installatie zonder grote investeringen te verhogen. Dat laat ook toe om bij nieuwe installaties zeer compact te  bouwen. Bij WZI Olen werden proeven uitgevoerd om de invloed van een goede slibstructuur op de werking van een MBR-installatie te demonstreren. Er werd aangetoond dat de reinigingsfrequentie van de membranen met javel en/of citroenzuur veel lager ligt. Concreet betekent dit dat een goede slibstructuur de efficiëntie van een MBR-installatie verhoogt en zo ook waterhergebruik faciliteert.

 

Contact Pantarein: riet.cornelissen@pantarein.be

Een project met steun van Provincie Antwerpen via VITO/Vlakwa Open call