Hoe kun je gezuiverd huishoudelijk afvalwater hergebruiken voor irrigatie? Afgelopen zomer werden 3 verschillende desinfectietechnieken uitgetest op het gezuiverd huishoudelijk afvalwater van Aquafin. Specifiek werden chloordioxide, waterstofperoxide en ultrasone technologie toegepast. We evalueerden hoe effectief de technologieën zijn om de E. coli concentratie in huishoudelijk effluent te verlagen om te voldoen aan de kwaliteitsnormen voor irrigatie.

Europese verordening waterhergebruik

Europa wil het hergebruik van gezuiverd huishoudelijk afvalwater stimuleren. Eén van de mogelijke toepassingen is landbouwirrigatie. Daarom stelt Europa geharmoniseerde parameters voor om te garanderen dat het water veilig kan worden gebruikt. De normen verschillen naargelang de gewascategorie en de irrigatiemethode. Zo moet de waterkwaliteit beter zijn voor de beregening van gewassen die rauw worden geconsumeerd en bovengronds worden beregend (bv. bloemkool) versus gewassen die verder worden verwerkt en via druppelirrigatie worden beregend (bv. prei). Meer info over de normen kan je hier vinden. De verordening wordt van toepassing vanaf 26 juni 2023.

Desinfecteren voor lager E. coli gehalte

Het gezuiverd afvalwater van Aquafin is microbieel beladen. Het gehalte E. coli, indicator voor fecale verontreiniging, schommelt tussen de log 3 en log 5 kve/100 ml. Er is geen duidelijke trend in het E. coli gehalte. Hoge en lage concentraties komen zowel voor in droge als natte periodes en zowel in warme als koude periodes.

De Europese Verordening vereist een E. coli gehalte lager dan 10, 100, 1.000 en 10.000 kve/100 ml voor respectievelijk klasse A, B, C en D. Dit impliceert dat het gezuiverde afvalwater niet as such kan worden gebruikt, maar moet worden gedesinfecteerd.

awair testen

Het AWAIR project nodigde technologieleveranciers uit om hun desinfectietechnologie te demonstreren. Afgelopen zomer werd de dosering van chloordioxide (van leverancier Aqua Ecologic), de dosering van waterstofperoxide (EcoClearProx van leverancier TMRW Eco) en ultrasone technologie (van leverancier Maritech) uitgetest.

Wat kwam er uit de bus?

Chloordioxide

Met de chloordioxide unit van Aqua Ecologic wordt het product op één tijdstip gedoseerd in het ruwe effluent. Er werd een dosis van 1.0 mg/l en 1.5 mg/l uitgetest. Het product reageerde snel en resulteerde na 15 minuten reeds in een sterke daling van het E. coli gehalte. De daling was sterker bij de hogere dosis. De afnemende trend zette zich verder naarmate de uren verstreken. Na 2 dagen was er nog steeds een log 2,5 reductie bij de laagste dosis. Aandachtspunt bij het gebruik van chloordioxide is de vorming van chloraat in het water. Er geldt een norm voor chloraat van 0.7 mg/l in irrigatiewater (= norm voor drinkwaterkwaliteit). De eventuele vorming van chloraat moet verder worden onderzocht.

Waterstofperoxide

Er werden 3 dosissen van het EcoClearProx product van TMRW Eco getest (38.4 mg/l; 51.2 mg/l en 64.1 mg/l). Tijdens de eerste uren na dosering werd een sterke E. coli reductie waargenomen waarbij de daling sterker was naargelang de dosis hoger was. Bij de hoogste dosis was na 2 uur een log 2 verwijdering bereikt. Na 24 u was er nog steeds een log 2 verwijdering. Bij de hoogste dosering werd ook een staal genomen na 3 dagen. Er werd hergroei vastgesteld, wat aantoont dat er geen peroxide overbleef.

Ultrasoon

Een ultrasoon toestel zendt ultrasone golven uit waardoor de celwand van  algen, schimmels en bacteriën barst. Het toestel moet afgesteld worden op de grootte van de waterbuffer en heeft een continue werking. 

Na 24 u werd een log 1,5 reductie waargenomen waarna de E. coli concentratie verder daalt. Na 3 dagen werd geen hergroei waargenomen. Ruw effluent dat niet wordt behandeld toont echter ook een log 1,5 reductie na 24 u. Die natuurlijke daling is niet de vereiste log 2 reductie voor kwaliteitsklasse C, dus een extra desinfectiestap is wenselijk. We kunnen dus niet besluiten dat ultrasone technologie as such E. coli afdoodt. Met de technologie verdwenen wel de algen die in het buffervat aanwezig waren.

Detailinfo en grafieken zijn hier te consulteren.

Een overzicht van gebruikelijke desinfectietechnieken met hun voor- en nadelen vind je hier.

awair logoawair steun

Het AWAIR project werd uitgevoerd door Proefstation Sint-Katelijne-Waver, Aquafin en Vlakwa met financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.


Lees het laatste nieuws over AWAIR
Watertoelating voor irrigatie_Ardo

Binnenkort watertoelating verplicht om gezuiverd afvalwater te hergebruiken voor irrigatie

5 juli 2023
Lees het volledige artikel

En wie gaat dat betalen? AWAIR kostenposten

En wie gaat dat betalen? Kostenposten van gezuiverd huishoudelijk afvalwater hergebruiken in landbouw

31 januari 2022
Lees het volledige artikel

Testcontainer AWAIR

Demonstreer je desinfectietechnologie

6 april 2021
Lees het volledige artikel

AWAIR_irrigatiebuis

Irrigeren met gedesinfecteerd RWZI-water

1 februari 2021
Lees het volledige artikel