Ontwikkel je technologie waardoor concentraatstromen (deels) kunnen worden gevaloriseerd?

Doe mee aan de WTN Innovation Challenge en maak kans om je technologie in een reële setting te demonstreren en finetunen met subsidie tot €50.000!

Reststroom tot nu toe verwaarloosd 

Membraantechnologie (ultrafiltratie, nanofiltratie, omgekeerde osmose en elektrodialyse) wordt doorgaans gebruikt om drinkwater te bereiden en om afvalwater te zuiveren voor hergebruik.

Verdere valorisatie van de resterende concentraatstroom gebeurt vandaag nagenoeg niet: concentraatstromen worden ofwel geloosd, ofwel afgevoerd.

Daarnaast krijgen we in Europa ook steeds meer te maken met concentraatstromen door de winning van geothermie. Dergelijke concentraten kunnen waardevolle elementen (bv. lithium) bevatten en zijn daarom ook een interessante bron voor verdere valorisatie.

Innovation challenge

Om de valorisatie van concentraatstromen te stimuleren, lanceert het Water Test Network project een innovation challenge over brijnstromen valoriseren. 

Met een ‘innovation challenge’ doelen we op een probleem of opportuniteit waarvoor een oplossing wordt gezocht. Concreet zijn we op zoek naar KMO’s die technologie ontwikkelen om concentraatstromen te valoriseren.

Water Test Network zoekt:

  • Technologie om concentraatstromen te valoriseren
  • Die duurzaam en kostenefficiënt is
  • Met ontwikkelingsniveau 4 (TLR 4)
  • Met focus op concentraten van drinkwaterproductie, afvalwaterbehandeling en geothermie
     

Deadline om in te schrijven: 15 juni.

De winnende KMO kan zijn innovatie in een reële testomgeving demonstreren bv. in een drinkwaterproductiecentrum, een huishoudelijke of industriële zuiveringsinstallatie of op een geothermie site in Europa.

Een overzicht van mogelijke testsites 

Uitgebreide info over de challenge