Op 17 november vond de digitale infosessie plaats rond de Green deal Duurzame Zorg. Topic: een voorstel voor een ketenaanpak om farmaceutische stoffen in het milieu terug te dringen met een win-win voor het gezondheids- en het watersysteem. Met 185 inschrijvingen was deze infosessie een succes en de ambitie groot om hier verder mee aan de slag te gaan. De nodige stappen worden nu gezet om in februari verder toe te werken naar mogelijke engagementen.

Wat houdt die Green Deal Duurzame Zorg nu juist in? Deze video legt het klaar en duidelijk uit:

Infosessie

Tijdens de eerste infosessie van de Green Deal Duurzame Zorg werd dieper ingegaan op de vier thema’s waar we graag met privaat- publieke partners dieper op zouden willen werken:

  • -        Het klimaatbestendig maken van de zorginfrastructuur

  • -        Voorschrijfgedrag en het belang van een gezonde/natuurlijke  leef -en verblijfsomgeving

  • -        Circulaire concepten binnen de zorgsector (met cases uit het operatiekwartier, catering, … )

  • -        En een mogelijke keten aanpak voor Medicijnen in (afval)water

De presentaties kan je hier vinden. 

Mee je schouders zetten onder deze Green Deal?

In de loop van de maand december zal er nog een bevraging worden uitgestuurd naar de deelnemers van de infosessie, om te pijlen naar hun bezorgdheden, wat ze zelf belangrijk vinden in het verhaal, welke doelen ze voor zichzelf als onderdeel van de keten zouden willen stellen, wie of wat hen daarbij zou kunnen helpen, wat zou een goede eerste stap zijn, …

Word je graag betrokken bij dit vervolgtraject of heb je suggesties van organisaties die we zeker nu reeds aan boord dienen te nemen, aarzel dan niet om deze door te geven aan Vlakwa-coördinator Dirk Halet (dh@vlakwa.be).

De sessie herbeleven?

Klik hier voor de presentatie uit de infosessie.

Klik hier voor de uitgebreide presentatie van Cathy van Beek.

Klik hier voor andere interessante links die tijdens de sessie aan bod kwamen.

De opname van de infosessie: