Zoals je in de vorige nieuwsbrief kon lezen, wordt er op Vlaams niveau wordt er gewerkt aan een Green Deal Duurzame Zorg.

De digitale infosessie van 17 november was alvast een succes met 100 deelnemers. In de volgende workshop van 23 maart willen we komen tot een aantal gezamenlijke ambities voor de komende jaren. Om dit goed voor te bereiden, is jouw input erg waardevol.

Binnen deze green deal willen publieke en private partners hun schouders zetten onder een gemeenschappelijk uitdaging, met aandacht voor volgende 4 thema’s:

  • Medicijnen in (afval)water
  • Afval en circulariteit materialen
  • Gezonde leefomgeving en verblijfsomgeving
  • Klimaat en infrastructuur

Specifiek voor het luik “Medicijnen in (afval)water” hebben we vanuit Vlakwa en VMM een korte bevraging opgemaakt om een beter beeld te krijgen van

 

  1. Waardevolle initiatieven in de verschillende schakels van de farmaketen: farmaceutische bedrijven, voorschrijvers, patiënten, afval(water)behandelaars…
  2. Innovatieve invalshoeken en processen
  3. Minder voor de hand liggende spelers die een belangrijke rol kunnen hebben om farmaceutische stoffen in het leefmilieu te verminderen

Jullie input op deze bevraging is voor ons erg waardevol en zal gebruikt worden om vorm geven aan deze Green Deal.

Vul de bevraging in

Bepaal mee de inhoud van de Green Deal Duurzame Zorg workshop!

Maar naast jouw mening hebben we ook je engagement nodig: neem op 23 maart deel aan de digitale workshops en wordt zo één van de Green Leaders Duurzame zorg. Jouw bijdrage bepaalt mee de focus en acties die in deze Green Deal zullen worden opgenomen.

Wil je eerst nog wat meer informatie over deze Green Deal?

•    Bekijk de opname van de infosessie
•    Bekijk de powerpoint uit de infosessie
•    Lees de informatiefiche Green Deal duurzame zorg