Sinds 1 maart is een nieuw COOCK-project (= Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding) rond waterbewust bouwen van start. Partners Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), NAV, WTCB, Vlario en Vlakwa werken gedurende twee jaar nauw samen om individuele en collectieve innovatieve technologieën ingang te doen vinden in de bouwsector.

Circulair en rationeel watergebruik in de bouw

Het project steunt op de stijgende vraag van de bouwsector (architecten, aannemers, studiebureaus, sanitaire installateurs) naar praktische informatie en ervaring, tools en ondersteuning rond technologieën die rationeel en circulair watergebruik mogelijk maken.

Het project wil bedrijven uit de hele bouwketen aanzetten om individuele en collectieve innovatieve technologieën te integreren om waterbewuster te bouwen. Dat brengen we in de praktijk door bestaande informatie te verzamelen, knelpunten te detecteren, nieuwe expertise op te bouwen, theoretische kennis naar de praktijk te vertalen en die best practices in de sector te verspreiden.

Via dit project willlen we de bebouwde omgeving weerbaarder maken tegen droogte en waterschaarste door individuele en collectieve innovatieve technologieën toe te passen op vlak van:

 1. Rationeel watergebruik
 2. Circulair watergebruik met hemelwater en grijs water
 3. Lokale aanvulling van grondwaterstanden
Logo Waterbewust Bouwen

Het project heeft als belangrijkste doelstelling de stijgende kennisnood in de bouwsector in te vullen door

 • Informatie te verzamelen uit zeven (bijna) afgelopen projecten
 • Kennis en expertise uit te breiden door vier lopende of nieuwe projecten te begeleiden
 • Onderzoek te doen naar waterkwaliteit

 

Projectoproep gelanceerd

Afgelopen dinsdag was er weer een succesvolle VLARIO-dag  waar enkele honderden mensen uit de watersector en (lokale) overheden elkaar konden ontmoeten. Dit jaar was het thema ‘Burgemeester, waar stroomt uw saneringsbijdrage naartoe?’.

Griet Goossens, adviseur Milieu & Klimaat bij de Vlaamse Confederatie Bouw, stelde het COOCK-project ‘Waterbewust Bouwen’ voor en lanceerde ook de nieuwe projectoproep Waterbewust Bouwen.

Naar welke project zijn we op zoek?

 • Het project zit in studie-, ontwerp- of uitvoeringsfase (niet afgeronde projecten).
 • Er wordt een innovatieve methode of techniek toegepast.
 • De focus ligt op het gebruik van water voor huishoudelijke doeleinden.
 • De methode of techniek valt onder één of meerdere categorieën:
  • Rationeel watergebruik
  • Circulair watergebruik
  • Aanvullen grondwaterstand
 • De methode of techniek heeft een maatschappelijke meerwaarde en kan ruim ingezet worden.
 • Je staat open voor kennisdeling.
   

Wat kan je verwachten?

Gedurende de looptijd van het COOCK-project worden de geselecteerde projecten bijgestaan en opgevolgd bij

 • Verzamelen en opbouwen van kennis en expertise
 • Identificeren van knelpunten (de technische mogelijkheden, kwaliteitsvereisten, technische, organisatorische en juridische knelpunten) en mee zoeken naar oplossingen
 • Brede informatieverspreiding over het project via de eigen media, een projectwebsite, nieuwsbrief, video’s en events
   

Hoe een project indienen?

Bezorg het ingevuld projectformulier tegen uiterlijk dinsdag 12 juni 12u per mail via info@vlario.be met als onderwerp ‘Projectoproep Waterbewust bouwen’.

Met de steun van:

 


Lees het laatste nieuws over Waterbewust bouwen
waterbewust bouwen

Zet je waterbewust bouwproject op de overzichtslijst

8 juni 2022
Lees het volledige artikel