In 2020 lanceerde Vlakwa haar 7de oproep voor demonstratie- en disseminatieprojecten. Binnen de Open Call kunnen consortia van bedrijven en kennisinstellingen gedurende 1 jaar duurzame en innovatieve technologieën, producten of concepten uittesten en verder optimaliseren

De oproep was een absoluut succes. 17 consortia dienden een projectvoorstel in. De de jury selecteerde op basis van evaluatiecriteria en het beschikbare budget uiteindelijk 4 projecten.  De topics van de projecten zijn heel uiteenlopend:

 • Lekken in drinkwaterleidingen detecteren en situeren
 • On-site chemicaliën produceren bij waterhergebruik 
 • Legionella preventief monitoren
 • Water en warmte terugwinnen bij tankreinigingsactiviteiten

Alle goedgekeurde projecten zijn voor 66% gefinancierd via Vlakwa met middelen van Provincie Antwerpen en POM West-Vlaanderen. Alle 4 gingen ze op  1 januari officieel van start.

Een overzicht van de goedgekeurde projecten:

Hot tapping systeem voor permanente en nauwkeurige lekdetectie via glasvezel in drinkwaterleidingen – DALI Hot tapping

Vigotec en Fluves ontwikkelden met steun van VLAIO het DALI (Distributed Acoustics voor Lek- en Intrusiedetectie) monitoringssysteem. Het systeem met glasvezel kan 24/7 lekken en intrusies detecteren en lokaliseren met een nauwkeurigheid van 10 meter. 

Een voordeel van DALI is dat het in bestaande leidingen ingebouwd wordt, zonder graafwerken. Het systeem werd ontwikkeld om het drinkwatertransportnet van FARYS efficiënter te beheren, maar biedt ook toepassingen voor andere nutsleidingen en industriële leidingnetwerken. 

Binnen het Vlakwa-projectkader ligt de focus vooral op de installatie van dit systeem op leidingen onder druk (Hot tapping, tot 8 bar) uit allerhande materiaaltypes. VIVES is betrokken als kennispartner. 

Benieuwd naar de eerste bevindingen van Farys met het DALI monitoringssysteem? Neem zeker deel aan het online Webinar ‘Glasvezel als revolutionair instrument tegen lekken’ op 19/01 van 13u tot 14u. 

Ik schrijf me in voor het gratis DALI-webinar

Meer info? Bezoek de kersverse website
 

Zero-chemical-input membrane technology for water recovery – Electrodis

De Vlaamse Blue Deal zet sterk in op circulair watergebruik. Waterrecuperatie op bedrijfsniveau kan daar een belangrijke bijdrage leveren. Op vandaag wordt daarvoor vaak membraantechnologie (UF-RO) ingezet met als output kwalitatief proceswater en een residuele brijnstroom. 

Hydrohm (een spin-offbedrijf van Universiteit Gent) en Ekopak willen via demonstratie aantonen dat on-site chloor kan geproduceerd worden uit residuele brijnstromen. Hiervoor koppelen ze een UF-RO installatie met een elektrochemische cel. Dat zal membraantechnologie gebruiken nog verduurzamen. Het project komt tegemoet aan volgende problemen:

 • Sterk geconcentreerde NaOCl-oplossingen on-site opslaan
 • Opslagkosten
 • Chemicaliën die zout toevoegen aan het brijn

Deze innovatie wordt op grotere schaal uitgetest op de site van een West-Vlaams textielbedrijf. Om de brede toepasbaarheid van de technologie aan te tonen worden ook brijnen van andere bedrijven op laboschaal bekeken. Voor de voorbereiding van de demonstratie doet Electrodis een beroep op het Center for Microbiological Ecology and Technology (CMET). De onafhankelijke technologische verificatie gebeurt door Vakgroep Groene Chemie en Technologie van Universiteit Gent.


PREventieve Monitoring LEGionella – PREMOLEG

Het risico op Legionellabesmettingen in douchewater of koelinstallaties wordt op vandaag gemitigeerd door biociden en periodieke laboanalyses. 

De groeiomstandigheden van Legionella monitoren in combinatie met snelle offline tests zal de duurzaamheid van de mitigatie verhogen. Enerzijds door een lager waterverbruik (minder frequent spuien) en anderzijds door lager chemicaliënverbruik (juiste doseringen). 

Start-up bedrijf Liquisens wil hierop inzetten en integreerde twee beloftevolle technologieën die relevant zijn voor preventieve Legionellamonitoring. 

 1. AI (Artificial Intelligence)-oplossing 
 2. Snelle offline test om kwantiteit en concentratie van Legionella te bepalen

Voor de demonstratie van deze innovatie zijn een aantal relevante cases geselecteerd: 

 • KMO die een beperkte hoeveelheid koelwater behandelt (Koffie Rombouts)
 • Zorginstelling (AZ Delta te Roeselare en Dienstencentrum Gid(T)S) 
 • Industriële speler die koeltoren uitbaat (Shell Catalysts & Technologies Belgium in Gent)

Liquisens wordt bij de uitvoering van het project ondersteund door Lovap die instaat voor de Legionella-analyses en WTCB die ondersteunt in kennis en specifieke labotestinfrastructuur. Verder wordt Universiteit Antwerpen betrokken voor het AI-luik.

Wil je meer informatie over PREMOLEG?

 

Water en warmte terugwinnen in de tankreinigingssector  -  Water HEART

De tankcleaningsector verbruikt bij een gemiddelde reiniging 1,5 – 4 m³ water per tankwagen, vaak bij temperaturen tot 85°C. AAQUA wil demonstreren hoe water en warmte uit industrieel afvalwater van tankreinigingsactiviteiten teruggewonnen wordt. 

Het afvalwater wordt bij zowat alle tankcleaners in Vlaanderen via een biologische waterzuivering gezuiverd om dan te worden geloosd. Door in te spelen op procescondities kan het slib gestimuleerd worden tot granulaire slibvorming met voordelen zoals snellere bezinking en betere filtratie-eigenschappen.

Deze voordelen hebben een directe invloed op de dimensionering van membraaninstallaties (kleiner en vervolgens goedkoper), waardoor waterhergebruik bij sectoren met lager waterverbruik ingang kan vinden.

Verbeken Technics is gespecialiseerd in tanks en tankcontainers reinigen die vloeibare levensmiddelen hebben vervoerd. Daar zal AAQUA demonstreren dat:

 • Slibstructuur en -kwaliteit verbeteren een significante impact heeft op de operationele kost van membraanprocessen voor waterhergebruik 
 • Herwonnen water én warmte (kosten-)efficiënt in tankreinigingsoperaties kunnen aangewend worden

Bijkomend zal ook het beschikbare regenwater mee opgewerkt worden tot drinkwaterkwaliteit. De onderzoeksgroep BioWAVE van Universiteit Antwerpen zal op basis van hun specifieke kennis het consortium ondersteunen. Ze helpen de biologische processen sturen op basis van online sensoren, analyseren en optimalisateren de slibkwaliteit en analyseren de filtratiekarakteristieken van het slib.

 

Met steun van
 

Image
POM WVL_ProvincieAntwerpen

Lees het laatste nieuws over deze projecten
19 jan 2021
13:00h - 14:00h

Glasvezel als revolutionair instrument tegen lekken