Uiterlijk 8 februari 2022 dienen onderzoeksgroepen BIOWAVE (UAntwerpen) en LIWET (UGent) een gezamenlijk VLAIO TETRA-projectvoorstel in rond PFAS verwijderen uit industrieel afvalwater. TETRA staat voor TEechnologieTRAnsfer en wil technologische oplossingen naar de praktijk vertalen. Het is dus van groot belang om samen te werken met het praktijkveld . Daarom zetten de onderzoeksgroepen nu de deuren open voor technologische partners, eindgebruikers, middenveldorganisaties... om hun interesse kenbaar te maken en deel te nemen aan de begeleidingsgroep als het project wordt goedgekeurd.
 

Wat is het probleem?PFAS verbinding

PFAS, poly- of perfluoralkylstoffen, omvatten duizenden verschillende door de mens gemaakte gefluoreerde verbindingen. Ze kennen allerlei toepassingen in onder andere blusschuim, textiel, bouwmaterialen, coating... PFAS zijn echter ook “forever chemicals”: hardnekkig, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar.

PFAS komen in grondwater en oppervlaktewater terecht via industrieel afvalwater. De courante technologie om PFAS uit afvalwater te verwijderen is actieve koolfiltratie, waarbij de verbindingen adsorberen aan de kool. Dit breekt de schadelijke stoffen echter niet af. Bovendien is het niet altijd efficiënt op lange termijn,  afhankelijk van de eigenschappen van PFAS zoals de ketenlengte en functionele groepen.

Hoe pakken we het onderzoek aan?

In het project zullen de onderzoekers (combinaties van) verschillende bestaande technieken voor de verwijdering van PFAS uit industrieel afvalwater evalueren, benchmarken en optimaliseren. Ook de kosten-batenanalyse en opschaalbaarheid worden hierin meegenomen. Bijkomend wil de projectgroep zicht krijgen op het gedrag van PFAS in industriële (biologische) waterzuiveringsinstallaties. Hoe beïnvloedt de biologie van het zuiveringsproces PFAS-verwijdering door binding aan het actief slib?

Technologieën die in de rij staan om uit te testen: (elektro)coagulatietechnieken, (geavanceerde) chemische oxidatietechnieken (AOP), elektrochemische oxidatie (EO), chemische reductie (ARP) en membraanfiltratie. We onderzoeken niet alleen de toepasbaarheid op het effluent, maar ook op de concentraatstroom na membraanfiltratie bij een waterhergebruikscenario.

De onderzoeksploeg onder leiding van Jan Dries (UA) en Stijn Van Hulle (UGent) test eerst op laboschaal (eerste screening), gevolgd door experimenten met echte industriële waterstromen, zowel voor als na membraanfiltratie. De projectresultaten moeten uiteindelijk leiden tot een selectie technieken die PFAS uit industrieel afvalwater kunnen verwijderen, met bijhorende kosten-baten en toepassingsvoorwaarden.

Wat als ik wil meewerken?

Wie zich aanmeldt om mee te werken, kan naast actieve deelname aan de opvolgingsvergaderingen eventueel ook afvalwater ter beschikking stellen om testen op uit te voeren.  

VLAIO subsidieert goedgekeurde projectvoorstellen voor 92,5%, wat betekent dat de doelgroep nog 7,5% bijdraagt. Wie tot de gebruikersgroep wil toetreden, wordt bij goedkeuring gevraagd om een beperkte éénmalige financiële bijdrage.

Meer info?

Over het project: Contacteer Jan Dries, Stijn Van Hulle of Veerle Depuydt.

Over het kader: TETRA