De Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir voorziet dit jaar weer middelen om waterprojecten in het Zuiden te cofinancieren in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO). Daarom lanceert Departement Omgeving nu een oproep voor projectvoorstellen rond water- en sanitatievoorziening in het Zuiden. 

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling geeft met concrete projecten op het terrein uitvoering aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, in het bijzonder aan SDG 6 water en sanitatie.

Water voor Ontwikkeling

De focus van de projectoproep

Het kan gaan om een project met aandacht voor

 • Beschikbaarheid van drinkbaar water
 • Hygiëne en sanitaire voorzieningen
 • Goede waterkwaliteit
 • Bronbescherming
 • Duurzaam watergebruik
 • Water als publiek goed
 • De rol van de overheid
 • Samen investeren in het robuuster maken van het watersysteem, open voor innovatieve oplossingen

Voorwaarden

Deze projecten moeten tot stand komen door samenwerking tussen

 • Minstens 1 Vlaamse indiener
 • Minstens 2 Vlaamse partners
 • Minstens 1 lokale Zuidpartner

Het kan je een voordeel opleveren als minstens 1 van de Vlaamse actoren een privébedrijf of een publiek bedrijf in de watersector is, met vestiging in het Vlaams Gewest of Brussel.

Je mag meerdere dossiers indienen, maar kan maximum voor 2 dossiers een subsidie krijgen.

Info en indienen

Deadline is uiterlijk maandag 5 juli 2021 om 12 uur. Alle informatie en voorwaarden om in te dienen vind je op deze pagina van het VPWvO.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met het secretariaat van SID/Team Strategisch en Internationaal Beleid.