Universiteit Gent en Proefcentrum voor de Sierteelt PCS zoeken in samenwerking met onder andere Vlakwa en de sectorfederatie Groen Groeien toeleveranciers van de zwemvijversector om het OptiSwimproject te versterken. Dit zijn bijvoorbeeld aanbieders van sensoren en/of monitoringssystemen en technologieleveranciers (nutriëntenverwijdering en desinfectie). Via dit TETRA-projectvoorstel wil het partnerschap beschikbare kennis rond ontwerp-, aanleg-, monitorings- en remediatietechnieken voor een optimale waterkwaliteit in de zwemvijverbouw implementeren op maat van de Vlaamse zwemvijverbouwsector.
 

Naar een optimale waterkwaliteit voor Vlaamse zwemvijvers

De aanleg van natuurlijke zwemvijvers zit sterk in de lift. Ze bieden immers heel wat voordelen zoals een vaak lagere kostprijs tegenover klassieke zwembaden. Daarnaast is er geen nood aan chloorhoudende chemische ontsmetting, en zwemvijvers passen bovendien beter in biodiverse tuinen.

Ondanks dit succes zijn er nog heel wat technische uitdagingen om de waterkwaliteit en hygiëne in alle situaties voldoende hoog te houden. De waterkwaliteit verandert namelijk continu onder invloed van de baders zelf, maar ook van externe factoren zoals dieren, stof of regen. De waterkwaliteit beheersen wordt nog belangrijker nu de huidige waterschaarste zwemvijverbouwers dwingt om andere waterbronnen dan leidingwater te gebruiken.

Om aan de stijgende vraag tegemoet te komen moet de zwemvijverbouw duurzaam groeien en professionaliseren. Op dit moment lijkt er een groot gebrek aan collectieve kennis om zwemvijverprojecten zonder waterkwaliteitsproblemen te realiseren. Waterkwaliteitsgegevens van Vlaamse zwemvijvers zijn momenteel amper beschikbaar, waardoor niet duidelijk is wat de invloed van ontwerp- en aanlegtechnieken en onderhoudsmethoden is op de waterkwaliteit.

In het OptiSwimproject willen projectpartners beschikbare kennis rond ontwerp-, aanleg-, monitorings- en remediatietechnieken voor een optimale waterkwaliteit in de zwemvijverbouw bundelen, verspreiden, demonstreren en implementeren op maat van de Vlaamse zwemvijverbouwsector. Hiervoor wil het project:

 

1. Een open kennisdatabank opbouwen rond ontwerp, beheer en optimalisatie van waterkwaliteit van Vlaamse zwemvijvers, op basis van literatuurstudie en monitoring van bestaande zwemvijvers.

2. Innovatieve technieken demonstreren aan de hand van een aan te leggen demonstratiesysteem bij PCS in Destelbergen.  Hierbij denken we bijvoorbeeld aan voorfiltering om alternatieve waterbronnen dan leidingwater te kunnen gebruiken, fosforverwijdering als hoeksteen voor een goede waterkwaliteit, kosteneffectieve monitoringssystemen die inzicht geven en vroegtijdig ingrijpen toelaten, plaatsbesparende fastfilters die toch voldoende desinfectie garanderen, en bijsturing van de chemische balans via CO2 – en mineraleninjectie.

3. Kennis delen en verspreiden: via de gebruikersgroep, organisatie van studiedagen, opleidingen, een bestpracticesbrochure, publicaties, social media en online kennisdeling (platform), met het oog op een verdere implementatie van de opgedane kennis binnen de sector.

Interesse om mee te stappen in dit project, neem dan zo snel mogelijk (uiterlijk tegen (15/01/2020) contact op met diederik.rousseau@ugent.be.

Meer weten over TETRA?

Neem een kijkje op: https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/tetra

 

Bron foto: GROEN GROEIEN - Vereniging Vlaamse tuinaannemers en zwemvijverbouwers