Dankzij de Ecologiepremie+ van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kunnen ondernemingen in het Vlaamse Gewest sinds 1 augustus 2020 een subsidie krijgen als ze investeren in elektrocoagulatie.

Tot nog toe was het aantal  technologienummers onder het thema ‘Water’  beperkt tot drie. Gezien het toenemende belang van water is deze uitbreiding dan ook een stap in de goede richting.

Het technologienumer 201070 in de limitatieve technologie (LTL-)lijst bepaalt dat steun mogelijk is bij de investering in technologie voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater in het productieproces of voor sanitaire doeleinden. Het steunpercentage bedraagt 30% voor KMO’s en 15% voor grote ondernemingen op ‘de meerkost’, uitgedrukt als een vast percentage van de essentiële componenten waaronder cleaning systeem, module(s) (cellen), inclusief pompen, motoren, buizen, kleppen, sensoren zoals flow, pH, temperatuur en conductiviteit, instrumentatie, controle en automatisatie, retourleiding en zoutvat.

Door elektrocoagulatie gaat men elektrisch ijzer of aluminium ion complexen in het afvalwater brengen i.p.v. traditionele coagulatie waarbij men ijzer of aluminium zouten in oplossing brengt.

Via figuur hieronder is een overzichtelijke weergave van het werkingsprincipe weergegeven.

Coagulatie

 

Voordelen van deze technologie
  • reductie van extra chemicaliën en geen stijging in zoutconcentratie
  • betere verwijdering van opgeloste organische vervuiling, kleurstofverwijdering, hogere kwaliteit van effluent minder slibproductie vergeleken met chemische coagulatie/flocculatie
  • geautomatiseerde slibverwijdering en drogen van het slib
  • korte reactietijd
  • compacte opbouw reactor
  • gemakkelijk te automatiseren proceslage onderhoudskosten (vervangen van electroden en pompen)


In Vlaanderen vonden de afgelopen maanden al een aantal succesvolle demonstraties plaats, oa:

  • in het VITO/Vlakwa Open Callproject ‘METALCLEAN’ heeft Noah Water Solutions (NWS) de technologie uitgetest bij spiegelfabriek Deknudt Mirror Works voor verwijdering van zware metalen uit het afvalwater. meer info en resultaten van de demonstratie:
  • in het Europees ECWRTI-project heeft EColoRO BV de technologie uitgetest bij een textielfabriek voor verwijdering van pigmenten/kleurstoffen uit het afvalwater, waarna hergebruik door combinatie met membraantechnologie mogelijk wordt.

Naast bovenstaande  toepassingen zijn er nog veel andere applicaties waarbinnen elektrocoagulatie interessant kan zijn. Denken we maar aan offshore (zuivering van ballastwater en toxisch afvalwater), stortplaatsen (verwijdering van zware metalen en toxische organische chemicaliën), pulp- en papierindustrie, chemische sector, metaalsector, enz.

Bekijk zeker ook de overige technologienummers onder het thema ‘Water’

201041 ‘Installatie voor geschikt maken van ondiep/freatisch grondwater, hemelwater of oppervlaktewater voor gebruik als proceswater’ – technologieën die voor steun in aanmerking komen: RO, NF en (membraan)elektrodialyse
1327 ‘Installatie voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater – technologieën die voor steun in aanmerking komen: RO, NF en (membraan)elektrodialyse
201062 ‘Struvietinstallatie voor het recupereren van fosfaten uit afvalwater’


Meer info over dit steunkader