Een analyse door Water Europe over de National Recovery and Resilience Plans van de verschillende lidstaten zet België in pole position voor de slagkracht en focus van waterinvesteringen (zie tabel hieronder), met hierbinnen uiteraard de Blue Deal. We geven alvast een voorproefje van twee calls die midden februari worden gelanceerd.

Water Europe National Recovery and Resilience Plans
NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLANS An opportunity for a Water-Smart Society – Evaluatie Water Europe 


Blue Deal call – Nuttig inzetten van hemelwater resp. gezuiverd huishoudelijk afvalwater

Voor deze twee calls wordt in totaal € 16 miljoen voorzien waarbij de focus wordt gelegd op

Call hergebruik hemelwater

  • Doelgroep: gemeentelijke en bovengemeentelijke rioolbeheerders, gemeenten, drinkwatermaatschappijen,… Private spelers kunnen ook deelnemen indien dit een meerwaarde biedt
  • 75% subsidie
  • Minimale projectgrootte = € 66.000


Call hergebruik RWZI-afvalwater

  • Doelgroep: Bovengemeentelijke rioolbeheerder + een of meerdere partijen die instaan voor zuivering of gebruik
  • 75% subsidie
  • Minimale projectgrootte = € 100.000


Meer info vind je bij VMM.
Projecten moeten ingediend worden tegen 7 maart met een finaal ontwerp tegen 23 mei. Het project dient ten laatste opgeleverd te worden in 2026.

Partnership Water4all  - Joint Transnational call related to extreme events

Het Europese partnership Water4all lanceert midden februari een eerst call, die mede mogelijk wordt gemaakt door 31 financieringsinstanties over heel Europa en daarbuiten. Vanuit Vlaanderen is er een actieve betrokkenheid vanuit zowel VLAIO als FWO.

Deze call zal onderzoeks- en innovatieprojecten ondersteunen die gericht zijn op kennis, modellen, instrumenten en methodologieën om hydrologische processen beter te begrijpen. Met die inzichten kunnen we dan doeltreffender reageren op opkomende waterproblemen die verband houden met extreme weersomstandigheden. Meer informatie over deze call kan je alvast hier vinden.

Deze call wordt half februari opengesteld. De contactpersonen bij VLAIO en FWO zijn Kathleen Goris en Toon Monbaliu.

Vlakwa houdt een overzicht bij van de steuninstrumenten voor waterprojecten. Het meest actuele steunoverzicht kan je hier vinden