Op 30 april werd op de Vlaamse Regering het afwegingkader voor prioritair watergebruik tijdens droogte en waterschaarste besproken. Het afwegingskader is een hulpmiddel voor beslissingsnemers om tijdens periodes van extreme droogte en dreigende waterschaarste doordachte en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen om de kans op waterschaarste en de gevolgen ervan te beperken.

Save the date_Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte, wat betekent dit voor mijn bedrijf

Logobalk_Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte, wat betekent dit voor mijn bedrijf

Op de website van VMM kan je een toelichting horen over het afwegingskader en ook het volledige rapport raadplegen dat aan de basis ligt met onder andere

  • Overzicht van de droogte-indicatoren om te bepalen wanneer er dreigende schaarste is (alarmniveau) en wanneer effectieve schaarste (crisisniveau). De indicatoren kunnen per streek en bekken variëren
  • Gedetailleerde waterbalans voor Vlaanderen
  • Mogelijke acties en maatregelen, gaande van bijvoorbeeld de auto niet meer mogen wassen tot een totaal vaarverbod en irrigatie van akkers aan banden leggen, tot een verbod om water uit waterlopen te nemen (tenzij om de veiligheid te garanderen)
     

Save the date: Online webinar voor de Vlaamse industrie 22 juni

Omdat bedrijven vermoedelijk heel wat vragen hebben over dit afwegingskader, slaan partners POM West-Vlaanderen, Unizo, Vlakwa, VMM en VOKA de handen in elkaar om een interessant online webinar te organiseren. 

We gaan dieper in op

  • Wat zijn de implicaties van het afwegingskader op mijn eigen bedrijfsvoering?
  • Hoe kan ik me als bedrijf wapenen tegen waterschaarste? 
  • Welke tools en ondersteuningsmaatregelen kan ik aanwenden?

Op deze vragen en bezorgdheden bieden we een antwoord in het online webinar “Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte, wat betekent dit voor mijn bedrijf?”.


Noteer alvast 22 juni van 10:00-12:00 uur in je agenda!