Zero Afvalwater, Energie- en Nutriëntenterugwinning 

De woonwijk Nieuwe Dokken in Gent wordt een nooit eerder geziene toepassing van de principes van circulaire economie in een Belgisch woonproject. In samenwerking met partner DuCoop worden de kringlopen van 400 appartementen, een sporthal en een school er volgens het ZAWENT-principe (Zero Afvalwater, Energie- en Nutriëntenterugwinning) gesloten. 

Daarbij worden water, energie, grond- en afvalstoffen gerecupereerd en uitgewisseld: 

  • het grijs water wordt gecollecteerd en opgewerkt tot loosbaar water en, in een volgend stadium, proceswater voor het nabijgelegen bedrijf Christeyns
  • via stripping en luchtscrubbing zal er stikstofrecuperatie van digestaat plaatsvinden
  • restwarmte van het effluent van de afvalwaterbehandeling wordt met behulp van een warmtepomp gerecupereerd en in het lokale warmtenet geïnjecteerd

Uiteindelijk wordt er gestreefd naar een jaarlijks hergebruik van 30.000 m3 water (> 90% van het totale verbruik), de benutting van ruim 500 MWh restwarmte en de recyclage van nutriënten in meststoffen.  

Meer weten over dit project?