De Engelse watermaatschappij Southern Water bouwt in het kader van het project verschillende labo- en pilootinstallaties voor verschillende doeleinden.  

In de eerste fase van het project lag de focus op de verwijdering en het hergebruik van nutriënten zoals calciumfosfaat en struviet - beide bruikbaar als (basisstof voor) meststof – uit een zijstroom van de Peel Common Wastewater Treatment Plant, waarop zo’n 250.000 inwoners van Zuidoost Engeland zijn aangesloten. 

In een tweede fase voorziet Southern Water een labo-opstelling aan de University of Brighton, waar technologieën voor het hergebruik van water geëvalueerd kunnen worden.