De Noord-Franse intercommunale CAPSO rond Saint-Omer neemt deel om oplossingen te vinden voor de lokale waterschaarste, en kennis te verwerven over de lokale inzet van innovatief hergebruik van afvalstromen. 

In het kader van het NEREUS project zorgt CAPSO voor aanpassingen aan de slibverwerkingsinstallatie van de afvalwaterzuiveringscentrale van Saint-Omer. Deze moeten ervoor zorgen dat de verwerking en droging van het slib geoptimaliseerd wordt, opdat onder meer hergebruik als meststof op de lokale landbouwgronden mogelijk wordt.