7 dagen water stockeren en 7 dagen wachten tussen irrigatie en oogst. Dat resulteert in de laagste overdracht van micro-organismen op groenten na irrigatie met gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Dat is een van de slotconclusies uit het onderzoek in het project Irricoli.

Het landbouwtraject Irricoli werd opgestart om in kaart te brengen of huishoudelijk afvalwater geschikt zou zijn om groenten te irrigeren in periodes van droogte. Meer specifiek werd er onderzocht wat het effect is van stockage op de microbiële kwaliteit van het afvalwater. Daarnaast bekeek het project of er een overdracht is van micro-organismen uit het afvalwater op het gewas na irrigatie. Want zelfs na verschillende zuiveringsstappen is gezuiverd huishoudelijk afvalwater microbieel belast.

Het effect van 7 dagen stockeren

Na 7 dagen stockage daalden de aantallen E. coli van gemiddeld 100.000 kve/100 ml tot gemiddeld 100 à 1.000 kve/100 ml. Wanneer we het RWZI-water langduriger bewaarden, tot maximum 32 dagen, daalden de aantallen E. coli wel tot onder de wettelijke grens van 10 kve/100 ml (zie EU-verordening).

Toch was dit niet het geval voor alle geteste micro-organismen. Salmonella spp. kon nog sporadisch gedetecteerd worden (vb. na 7 dagen) en Bacillus cereus en Clostridium perfringens bleven in constante hoeveelheden aanwezig tijdens de stockageperiode. Zonder verdere desinfectie kan het gebruik van dit type water ook na stockage dus gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het gaat hier namelijk over ziekteverwekkende en spoorvormende bacteriën.

Het effect van 7 dagen stockeren en 7 dagen wachten tussen irrigatie en oogst

De overdracht van micro-organismen op het gewas na irrigatie bleek sterk afhankelijk van het type gewas en het soort micro-organisme. In Irricoli hebben we spinazie, groene selder en bloemkool geïrrigeerd met gezuiverd stedelijk afvalwater, de controleproef met regenwater. Verwerking van de groenten, zoals wassen, blancheren of koken werden in dit onderzoek niet in rekening gebracht.

We zagen bijvoorbeeld dat B. cereus aanwezig bleef op spinazie en op groene selder tot 7 dagen na irrigatie. Toch is niet zeker dat de overdracht via irrigatie met het gezuiverd stedelijk afvalwater gebeurde. Deze pathogeen werd namelijk ook waargenomen op de controlegewassen. Dus overdracht via de grond is daarom niet uitgesloten.

© Inagro Proefopzet groene selder onder regenkappen.
Proefopzet groene selder onder regenkappen. © Inagro
 

Irrigeren met gezuiverd stedelijk afvalwater mag niet zomaar meer in land- en tuinbouw

Tot voor juni 2022 kon een landbouwer gezuiverd stedelijk afvalwater ophalen bij Aquafin voor irrigatie van gewassen. Maar door de nieuwe EU-verordening met strikte minimumeisen voor hergebruik van water en omwille van mogelijke milieurisico’s door PFAS-contaminatie werd beslist om dit voorlopig stop te zetten (lees ook: Aquafin stopt afhaling gezuiverd afvalwater - Praktijkpunt Landbouw).

Een watertoelating zal het potentieel van dit type water terug mogelijk maken maar aan de randvoorwaarden wordt op vandaag nog gesleuteld.Het belangrijkste onderdeel van deze watertoelating is het opstellen van een risicoanalyse. Deze analyse maakt op basis van de toepassing van het afvalwater een inschatting van de impact op het milieu en de volksgezondheid. Daarnaast moet ook een gedetailleerde omschrijving van het waterhergebruiksysteem en een monitoringsplan opgesteld worden.

Algemeen kunnen we uit het onderzoek van Irricoli concluderen dat de overdracht naar het gewas heel beperkt was na een stockageperiode van 7 dagen en een wachtperiode van 7 dagen tussen irrigatie en oogst (lees ook: Stockage van gezuiverd stedelijk afvalwater kan microbiële contaminatie terugdringen (proeftuinnieuws.be)). Hoewel ophaling bij Aquafin voor land- en tuinbouw dus voorlopig niet meer mogelijk is, leverde Irricoli wel belangrijke inzichten op voor toekomstig gebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater.

Volledig onderzoek raadplegen? Binnenkort worden de resultaten van UGent gepubliceerd in een wetenschappelijk journal. Neem contact op met Imca.Sampers@UGent.be voor meer informatie.

Waterstress, een grote zorg voor de landbouwer

De droogteproblematiek lijkt misschien even uit gedachten na een heel natte herfst en winter, maar niets is minder waar. Zo voorspelt de IMPACTtool van de Vlaamse Milieumaatschappij dat het aantal agrarische droogtedagen zal toenemen tot gemiddeld 10 dagen per jaar tegen 2050 (ten opzichte van gemiddeld 6 dagen nu). Zo zullen er heel wat droogtegevoelige percelen bijkomen. Op een agrarische droogtedag daalt het relatieve vochtgehalte in de bodem in die mate dat de akkerbouwgewassen stress beginnen te ondervinden. Dit brengt een goede en kwalitatieve oogst in het gedrang.

Een goede bodemkwaliteit als eerste wapen tegen waterstress

Om de waterbalans van zijn akkers in evenwicht te houden, ging Kris alvast aan de slag met het verbeteren van de bodemkwaliteit. Door de grond niet kerend te bewerken in plaats van om te ploegen, kan water beter infiltreren en wordt het ook beter vastgehouden tussen de bodemdeeltjes (lees ook: Ploegloos boeren). Deze maatregel helpt niet enkel tegen droogte, maar ook tegen overvloedige regenval. Toch is dit slechts een deel van de oplossing. Bij de opkweek en vlak voor oogst heeft de plant bijvoorbeeld nood aan extra water en moet er dus geïrrigeerd worden als er geen regen in het vooruitzicht is.

Waar haal je water als het niet regent?

Sommige bedrijven hebben gezuiverd proceswater op overschot. Je kan als landbouwer zelf of samen met andere landbouwers dus een samenwerking opstarten met een naburig bedrijf dat proceswater ter beschikking heeft. Een succesvol voorbeeld is de samenwerking tussen Ardo en Inero cv (lees ook: INERO en Ardo: een geslaagd huwelijk | Vlakwa - Vlaams Kenniscentrum Water).

Om het water tot op het perceel te brengen, kan een ondergronds irrigatienetwerk aangelegd worden. De eerste dimensies van zo’n netwerk kan je makkelijk berekenen met de IRROTool. Die berekent op basis van een uitgetekend netwerk welke buisdiameter het meest geschikt is en welke opvoerhoogte een pomp moet kunnen aanleveren. Met deze info kan je alvast offertes opvragen voor een eerste inschatting van de kostprijs (lees ook: Dimensies van eigen irrigatienetwerk berekenen met IRROTool (proeftuinnieuws.be)).

Vraag de tool gratis aan via de website van Flanders’ Food: IRROTool - Flanders' FOOD (flandersfood.com)

Auteurs: Ellen Martens (Flanders’ Food), Tim De Cuypere (Inagro), Dominique Huits (Inagro), Sabien Pollet (Inagro), Dries Mergaert (Inagro), Bert Everaert (Inagro), Imca Sampers (UGent), Niko Verhoest (UGent), Gemma Willems (Boerenbond), Charlotte Boeckaert (Vlakwa)


Lees het laatste nieuws over IRRICOLI
bloemkool f2agri

Wat leren praktijkprojecten ons over gezuiverd afvalwater hergebruiken voor irrigatie in de landbouw?

5 juni 2024
Lees het volledige artikel

26 jan 2024
10:00h - 16:00h

Herbruikbare waterbronnen voor duurzame landbouw: wetgevende aspecten en mogelijkheden tot samenwerking

Vlakwa evenement
VAC Gent (Virginie Loveling), Gent

irrotool

Ontdek de gratis IRROTool

4 oktober 2023
Lees het volledige artikel

2 jun 2023
10:00h - 11:30h

Dimensioneer je irrigatienetwerk


Irricoli bloemkolen

Bacteriële besmetting daalt bij opslag RWZI-water

9 november 2022
Lees het volledige artikel

Irrigatie landbouw plantje

Nieuw onderzoek naar de microbiologie bij irrigatie met gezuiverd huishoudelijk afvalwater

28 maart 2022
Lees het volledige artikel