KO-Waterproject

KO-Water (Kosten-efficiënt Opwaarderen van Waterbronnen) ging van start in oktober 2018 en had als doel de industrie te informeren over waterbesparende maatregelen, het gebruik van alternatieve waterbronnen, waterhergebruik en alle gerelateerde aspecten.

Twee jaar en drie maanden later, in december 2020, kwam het project ten einde. De vooropgestelde targets werden ruim gehaald; elke KPI werd met 20 bedrijven overschreden. Bedrijven werden geholpen door:

  • Hen te koppelen aan een technologieleverancier
  • Hen in contact brengen met innovatietrekkers uit hun sector
  • Hen aanvullende informatie aan te reiken via een infosessie, webinar, leidraad, co-creatiesessie en eerstelijnsadvies
     

Slotevent

Watercircle wil het KO-Waterproject mooi afsluiten met een online slotevent op woensdagnamiddag 10 februari 2021.

Vervolgens gaan we dieper in op de vraag: ‘Wat na KO-Water?’. Is na waterhergebruik (Near) Zero Liquid Discharge de toekomst? Is het mogelijk in Vlaanderen? Hoe staan instantie (VMM en het kabinet van Zuhal Demir) hier tegenover? En bovenal, wat zijn mogelijke technieken hiervoor? We laten zes experts aan het woord in een paneldiscussie.

 

Programma

13u00 – 13u05: Verwelkoming (Raf Dewil)
13u05 – 13u15: Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 watercircle.be (Matthias Mertens)
13u15 – 13u20: Inleiding op KO-Water (Marc Feyaerts)
13u20 – 13u30: KO-Water resultaten (Valérie Verjans)
13u30 – 13u50: Testimonials: Impact van KO-Water
LED-Water
Centexbel
13u50 – 13u55: Inleiding van Blauwe Cirkel 2.0 project (Matthias Mertens)
13u55 – 14u05: Vergunningen rond waterhergebruik en grondstoffenverklaringen – do and don’ts (VMM – Tania Verhoeve en Lut Hoebeke)
14u05 – 14u15: Zero Liquid Discharge en de Blue Deal (Kabinet van Zuhal Demir – Victor Dries)
14u15 – 14u25: Technologie rond Zero Liquid Discharge ( UGent – Emile Cornelissen)
14u25 – 14u35: Alternatieve benadering rond Zero Liquid Discharge (ISPT – Kees Roest)
14u35 – 14u45: Indampers de toekomst? (GEA – Bernard De Jonghe)
14u45 – 15u30: Paneldiscussie met bovenstaande experts en Arne Verliefde (moderator)
15u30 – 15u35: Slot (Matthias Mertens)

Andere interessante evenementen

2 feb 2023
10:00h - 12:30h

Meet en match | OOI voor Water

Herman Teirlinckgebouw, Brussel
3 feb 2023

FRESH4Cs closing conference

13 - 15 feb 2023

G-STIC Conference Rio