IRROTool

Met de IRROTool kan je op een eenvoudige manier de dimensies van een leidingnetwerk in kaart brengen.

Ontdek de tool 

Groenblauwpeil 2.0

Bereken het groenblauwpeil op openbaar of privaat domein om na te gaan hoe klimaatbestendig een project of perceel is. 

Open de tool

Modelovereenkomsten voor wateruitwisseling

Gebruik deze modelovereenkomsten als juridische basis om regenwater en gezuiverd afvalwater uit te wisselen.

Download de templates

Pilotendatabank

Bekijk welke pilootinstallaties voor waterbehandeling en afvalwaterzuivering derden kunnen gebruiken in Vlaanderen en Nederland.

Open de pilotendatabank

Proeftuinen

Ontdek de testsites waar je experimenten op reële schaal kunt uitvoeren, zoals nieuwe watertechnologie uittesten.

 

Open de databank

Regenputtool

Dimensioneer jouw ideale regenwaterput.


 

Open de tool

Socio-economisch belang van water

Raadpleeg het watergebruik, de tewerkstelling en de bruto toegevoegde waarde van de economische sectoren in Vlaanderen in 2016 en 2020.

Naar 2016  Naar 2020

WaterAtlas

Ontdek het potentieel van alternatieve waterbronnen regenwater en gezuiverd afvalwater voor landbouw, industrie en huishoudens via de interactieve kaartviewer.

Open de WaterAtlas

Waterbarometer

Optimaliseer als bedrijf je waterbalans en schat je risico in op waterschaarste. De Waterbarometer stelt gerichte acties voor en rekent alternatieve scenario's door.

Open de Waterbarometer

WaterRadar

Bekijk de irrigatiebehoefte en het aanbod van gezuiverd huishoudelijk afvalwater en gezuiverd afvalwater van voedingsbedrijven in Vlaanderen.

Open de WaterRadar