Advies voor een beter waterbeleid

Vlakwa helpt je bij het nemen van beslissingen over het waterbeleid en helpt je bij het besparen van water.

Opzetten van samenwerkingen

Vlakwa brengt overheden in contact met de juiste spelers op het gebied van waterinnovatie.

Werken aan een beter waterbeleid

Na een succesvol proefproject bij vijf gemeenten biedt Vlakwa sinds 2017 samen met zijn partners alle 308 gemeenten in Vlaanderen ondersteuning bij het terugdringen van hun waterverbruik. Doel: 30% besparen op het waterverbruik met eenvoudige, budgetvriendelijke ingrepen. 

Wil jij in jouw stad of gemeente de waterfactuur ook drastisch terugschroeven? 

Contacteer Vlakwa 

Bespaar tot 30% water

Met het programma Rationeel Waterbeheer heeft Vlakwa al 80 gemeenten geholpen water te besparen.  

Meer info

Zet de juiste samenwerkingen op   

Vlakwa brengt overheden in contact met de juiste partijen om waterinnovatietrajecten op te starten. Hiervoor kunnen we een beroep doen op een uitgebreid netwerk van kennisinstellingen, bedrijven en overkoepelende organen. 

check

Kom in contact met de juiste waterinnovatiespelers

Vlakwa kan een beroep doen op een uitgebreid netwerk van kennisinstellingen, bedrijven en overkoepelende organisaties.

check

Participeer in een onderzoeks- of demonstratieproject

check

Schrijf in op onze open calls 

Vlakwa nodigt regelmatig consortia van bedrijven en organisaties uit om demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen over duurzame en innovatieve technologieën, producten of concepten op het vlak van water.