Registreer je projectvoorstel voor 26 augustus om 13:00 uur (CEST)

Werk jij aan het implementeren en opschalen van klimaatoplossingen in ontwikkelingslanden? Heb je een project dat tot doel heeft de implementatie van klimaatbeleid, strategieën, regelgeving en actieplannen in ontwikkelingslanden te versterken?

2022 CAP project call NL

In 2022 voorziet de Vlaamse Regering 15,88 miljoen euro subsidies voor de tweede projectoproep van het G-STIC Klimaatactieprogramma. Deze subsidies zijn bedoeld voor demonstratie-, disseminatie-, en capaciteitsopbouwprojecten die door Vlaamse ondernemingen geïmplementeerd worden in ontwikkelingslanden. De projecten moeten rechtstreeks en expliciet gericht zijn op het ondersteunen van adaptatie- en/of mitigatieacties in ontwikkelingslanden.

De impact van de ondersteuning voor klimaatacties dient maximaal te zijn, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren:

  • Biodiversiteit
  • Educatie & Onderzoek
  • Energie
  • Landbouw
  • Milieubeleid
  • Transport
  • Water & Sanitatie

Aanvragen voor financiële steun voor projecten moeten uiterlijk op 9 september 2022 om 13:00 uur (CEST) ontvangen zijn via de projectwebsite van het G-STIC Klimaatactieprogramma. Alle projectvoorstellen moeten echter uiterlijk op 26 augustus 2022 om 13:00 uur (CEST) geregistreerd zijn. Na registratie kan je jouw projectvoorstel verder uitwerken voor de deadline van 9 september 2022.

Meer info