Zo duikt Simon 2022 in

Najaar 2021 verwelkomde Vlakwa zijn vierde waterinnovator en zo ook zevende collega, Tieltenaar Simon De Paepe. Een vlotte verbinder gebeten door sport, immer geïnspireerd door natuur en in het bijzonder door water. Hoe springt hij het nieuwe jaar in? We spraken hem op het scherm over zijn nieuwjaarsduik in 2022.

Simon Mountainbike
“Rivieren stoppen niet aan landsgrenzen, wij hoeven dit ook niet te doen.”

Welke waarde heeft water voor jou?

“Ik heb al zover ik me kan herinneren een bijzondere fascinatie gehad voor water. Vroeger trok ik er regelmatig op uit op of langs het water met boot of kajak, al dan niet uitgerust met een vishengel, gewoon om de pure vredigheid van de natuur te beleven. En nu nog kan ik die aantrekkingskracht van het blauwe goud niet ontkennen. De vissen laat ik nu wel gewoon zwemmen, al deed ik dat vroeger eigenlijk ook wel al (lacht). Water is een bron van leven, water is zingeving, water is rust en kracht tegelijkertijd.”

“Ik woonde vroeger niet ver van het Kanaal Gent-Oostende. ’s Ochtends stond ik soms bij het krieken van de dag op om iets magisch te kunnen aanschouwen. Het anders voortdurend kabbelende water komt er op een bepaald moment voor 15 minuten volledig tot stilstand. Een moment van harmonie in de natuur, een evenwichtstoestand waarin het onderwaterleven vredig boven vertoeft. Turend over het wateroppervlak overspoelt je een harmonie die ongeëvenaard is. Ik kan het iedereen met stip aanraden.”

”Die fascinatie is altijd gebleven, samen met de overtuiging dat we de balans tussen mens en natuur moeten respecteren, willen we nog van die rust en kracht kunnen genieten. Doorheen mijn opleidingen milieuwetenschappen koos ik daarom telkens voor de knipoog naar het water- en bodemsysteem en hun onderlinge interacties.”

Maar pas recent ging je vol voor water?

Simon bergen“Dat klopt, ik startte in 2018 een nieuwe opleiding. Ik heb altijd een motivatie gehad om nog een master aan te vatten, en ook na een kleine tien jaar in het beroepsleven was die er nog. Een paar jaar geleden belandde ik op een kantelpunt, zo’n moment waarop je alles in vraag stelt en denkt ‘Wat wil ik echt uit het leven halen?’. Na wikken en wegen zag ik het eindelijk helder, want ik kreeg zoveel energie van de toekomstperspectieven die de Master Environmental Sciences aan de Open Universiteit bood.”

“Het verruimde mijn blik en deed me inzien dat ik echt nog verder en dieper wilde werken op de deelsystemen bodem, water en hun onderlinge interacties. Het verschil wil ik maken door in een brede samenwerkingscontext aan oplossingen te sleutelen. Dat ervaar ik bij Vlakwa elke dag opnieuw.”

“De wisselwerking tussen bodem-water is onmiskenbaar, denk maar aan het infiltrerend vermogen en de opslagcapaciteit van een bodem, nutriëntenproblematiek, verzilting, ruimtelijke inrichtingsaspecten, veranderend landgebruik… oplossingen voor waterproblemen zijn veelal gelinkt aan bodem en vice versa. Ook in de bredere klimaatuitdaging staan ze nauw met elkaar in verbinding. Landgebruik (=bodem) is daarin een cruciale factor, waar bijvoorbeeld veranderingen in landgebruik een onmiddellijke impact hebben op de waterbalans en dus het klimaat.”

Wat triggerde om bij Vlakwa aan boord te komen?

“Op een zondagavond zat ik in de zetel rustig op LinkedIn te neuzen en besefte vrijwel onmiddellijk: dit voelt juist voor mij. Het is een rol waarin je (met) mensen connecteert en duurzame vooruitgang kunt initiëren. Een stuwende kracht kunnen zijn in een bewuster en robuuster waterbeheer voor Vlaanderen en daarbuiten, dat leek mij fantastisch. Ik ben iemand die energie krijgt van vooruitgang en verbinding, en voelde dat dit in het DNA zit van Vlakwa.”

“Waterinnovator zijn betekent voor mij dus ruimdenkend, toegankelijk zijn om innovatie in al haar aspecten te integreren en kansen te vertalen in actie. Het is het voortouw nemen en op het innovatiepedaal durven duwen. Dat doet Vlakwa door handvaten en leerlessen aan te reiken uit zowel praktijkprojecten als onderzoek. Die brug slaan tussen onderzoekers, ondernemers en overheden, daarin schuilt volgens mij unieke meerwaarde. Steeds meer mensen vinden in ons de juiste partner om innovatie te versnellen, te implementeren en verder op te schalen. Naar mijn gevoel ligt nog grote winst te rapen in het geloven in en promoten van onze Vlaams kunde. We mogen best fier zijn op wat we hier realiseren en hoe we het aanpakken. Rivieren stoppen niet aan landsgrenzen, wij hoeven dit ook niet te doen.”

Wat heeft je het meeste verrast aan het waterlandschap?

Simon water“Aan het begin kwam er een lawine aan informatie op me af, en dat was best overdonderend. De veelheid aan versnipperde initiatieven en organisaties had ik misschien niet verwacht. Er beweegt op dit moment veel in waterland, en er wordt toch sterk ingezet op dingen samen doen in plaats van 34 keer het warm water proberen uitvinden. De open cultuur heeft me  aangenaam verrast; er is een enorme willingness in het Vlaamse waterlandschap. Een bereidheid om ideeën niet meteen af te schieten, een gedrevenheid om de koe bij de horens te vatten. Toch moeten we blijven inzetten op samenwerking met een gezamenlijke visie en fragmentatie zoveel mogelijk tegengaan.”

Waar hoop je op in 2022?

“Nu, zoveel maanden later vallen de puzzelstukjes stilaan op hun plek. Ik kijk er enorm naar uit om te zien wat 2022 brengt, want als er iets is wat ik al gemerkt heb: It’s a never-ending story, en dat vind ik geweldig. Het Vlaams waterverhaal is er een van kansen en altijd blijven bijleren. Ik hoop dat nieuwe ideeën en inzichten ontspruiten en zich nieuwe mogelijkheden aandienen met gedreven frisse mensen. Ik hoop om meer gepassioneerde visionairen te mogen ontmoeten die mij andere invalshoeken bijbrengen en met wie ik samen verder aan de slag kan. Ik hoop om de daadkracht en dynamiek die Vlakwa in 2021 aan de dag legde, samen met de 6 andere collega’s in 2022 door te trekken. Dat we een inspiratiebron kunnen zijn voor meer duurzame innovatie en straffe initiatieven. Dat vooruitzicht geeft me goesting om kansen aan te grijpen en het nieuwe jaar in te duiken!”