CAP themas


In 2021 lanceerde de Vlaamse overheid in het kader van internationale klimaatfinanciering het G-STIC Klimaatactieprogramma. Een subsidieprogramma om ontwikkelingslanden te steunen in de strijd tegen klimaatverandering in lijn met het Akkoord van Parijs.

In 2022 voorziet de Vlaamse Regering 15,88 miljoen euro subsidies voor de tweede projectoproep van het G-STIC Klimaatactieprogramma. Deze subsidies zijn bedoeld voor demonstratie-, disseminatie-, en capaciteitsopbouwprojecten die door Vlaamse ondernemingen geïmplementeerd worden in ontwikkelingslanden. De projecten moeten direct en expliciet gericht zijn op acties voor klimaatadaptatie en/of mitigatie in lijn met het OESO Handboek. De impact van de ondersteuning voor klimaatacties dient maximaal te zijn, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren:

  • Biodiversiteit
  • Educatie & Onderzoek
  • Energie
  • Landbouw
  • Milieubeleid
  • Transport
  • Water & Sanitatie

Tijdens het online matchmaking event op 17-18 mei 2022 wordt de tweede projectoproep van het G-STIC Klimaatactieprogramma gelanceerd en kom je alles te weten over de randvoorwaarden en criteria voor de indiening van projecten. Het matchmaking event is bovendien de ideale opportuniteit om potentiële projectpartners te ontmoeten. Heb je een idee voor een project en zoek je nog de missing link, dan mag je deze opportuniteit dus niet missen.

Schrijf je gratis in

Andere interessante evenementen

21 okt 2022 - 4 dec 2022

Bozar-tentoonstelling Faces of Water

30 nov 2022

Interactieve opleiding Waterbarometer

5 dec 2022
13:00h - 17:00h

Studienamiddag Waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie

Fedustria, Sint-Denijs-Westrem