Slimme fonteinen banner

Wie zoeken we?

Voor het project ‘Slimme Fonteinen' willen het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, Stad Antwerpen, AG Vespa en Digipolis stedelijke fonteinen uitrusten met autonome sensoren en actuatoren zoals waterdebietmeters, actieve kleppen en zelf reinigende filters en deze ontsluiten naar het dataplatform van Digipolis.

Daarvoor zijn we op zoek naar integratoren, ontwikkelaars en leveranciers van professionele oplossingen voor remote aansturing, bi-directionele ontsluiting en universele plaatsing in en rond stedelijke fonteinen, die een pragmatische uitrol van sensoren, actuatoren, de sturing en de ontsluiting kunnen verzorgen.

Bedrijven en organisaties die kennis en ervaring hebben met automatisatie van bedrijfskritieke componenten, integratie van autonome aansturingen, het ontsluiten van diverse sensoren en actuatoren op een universele manier, in stedelijke fonteinen en/of ontwikkeling van actuatoren en sensoren voor onderhoudstoepassingen, nodigen wij daarom graag uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. 

Doel van het project

Fonteinen vormen een waardevol landschapselement in de stad en bieden verfrissing aan de burger. De fonteinen in beheer van Stad Antwerpen zijn echter niet onderhoudsvriendelijk en onvoldoende duurzaam, met hoge werkingskosten tot gevolg. Uitval van een fontein leidt ook tot ongenoegen bij de burgers.

Vandaar wil Stad Antwerpen, in samenwerking met AG Vespa en Digipolis, tot een oplossing komen onder de noemer ‘Slimme Fonteinen’. Het doel is om universele intelligentie in te bouwen in fonteinen aan de hand van sensoren en actuatoren om o.a. data te verzamelen rond water- en energieverbruik alsook inzichten te verwerven in de werking van fonteinen om zo het water- en energie verbruik en onderhoudskosten te reduceren. Bovendien heeft het langer en beter beschikbaar zijn van de fonteinen een positieve maatschappelijke functie.

Om tot het uiteindelijke doel van predictief onderhoud en een inzichtelijke fontein te komen dienen deze sensoren en actuatoren eerst ontsloten te worden. Hiervoor zoeken we een opzet die toelaat om op een universele, gestandaardiseerde manier een veertigtal fonteinen uit te rusten.

Doel van de marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van Stad Antwerpen en Digipolis, en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de deelnemende bedrijven en organisaties. Addestino Innovation Management zal de discussie interactief aanpakken en modereren. Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het wel aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use case. De uitkomst van de marktconsultatie moet Stad Antwerpen en Digipolis in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Programma

 
  • Introductie tot het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, Piet Desiere, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 
  • Introductie tot het project ‘Slimme Fonteinen’, Bart Smits, AG Vespa
 
  • Introductie tot de referentie architectuur, Timo Theunkens, Digipolis

 

  • Marktconsultatie, bespreking use cases en overige vereisten, Jo Degraef, Addestino

 

  • Koffiepauze

 

  • Vervolg marktconsultatie, Jo Degraef, Addestino
 

 

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op vrijdag 19 maart 2021 vanaf 13.00u tot 17.00u en zal, ingevolge de COVID-19 pandemie, volledig online georganiseerd worden. De voertaal is Engels.

U zult enkele dagen op voorhand de link naar de virtuele marktconsultatie ontvangen. Om de marktconsultatie te kunnen bijwonen, dient u ten minste te beschikken over een PC of laptop met een stabiele internetconnectie. Tijdens de marktconsultatie zal er informatie via het scherm gedeeld worden en zal er door de moderator feedback gevraagd worden via een aparte webapplicatie. Om vlot te kunnen participeren wordt het afgeraden om gebruik te maken van een mobiel toestel. De marktconsultatie is een interactieve sessie en dus moeilijk te combineren met andere online vergaderingen.

Inschrijven

Deelname is gratis maar geïnteresseerden schrijven zich best in vóór vrijdag 12 maart 2021, bovenaan rechts deze pagina.

Andere interessante evenementen

17 - 19 jun 2024
09:00h - 17:00h

Water Innovation Europe

11 - 15 mrt 2025

Aquatech Amsterdam 2025

RAI Amsterdam, Amsterdam