Droogte wordt in de nabije toekomst een van de grootste uitdagingen voor ondernemers. Niet voor niets heeft de Vlaamse overheid de Blue Deal uitgewerkt, met als doel stimulansen te lanceren voor duurzaam watergebruik. Maar hoe begin je eraan? Wie krijgt er prioriteit om over dat schaarse water te beschikken? En op welke subsidies heb je vandaag al recht? Kom er alles over te weten tijdens deze opleiding op 11 mei 2021.

Programma

15u00: Ontvangst en uitleg traject (Voka - KvK Limburg)
15u30: Toelichting Blue Deal en studie afwegingskader droogte, door:

  • Patrick Willems: professor Hydraulica aan de KU Leuven, zetelt ook in de taskforce Droogte binnen de Blue Deal van de Vlaamse Regering en is voorzitter van VLARIO, de koepel van de rioleringssector in Vlaanderen.
  • Kor Van Hoof: expert coördinatie en financiering van het waterbeleid bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

16u30: Projecten Proeftuin Droogte (VMM) 
17u00: Vragen door het publiek
17u30: Case: waterzuivering door Aquafin
18u15: Receptie met hapjes

LAB: Duurzaam Waterbeheer

Deze sessie is onderdeel van het traject 'LAB: Duurzaam Waterbeheer'. In dit LAB brengen we deze kennis omtrent duurzaam waterbeheer samen. Ervaar wat mogelijk is aan de hand van echte bedrijfscases en laat je door experts wegwijs maken in dit complexe kluwen van maatregelen en subsidies.

Naar het traject met alle sessies

Andere interessante evenementen

8 jun 2023
14:00h - 17:00h

NuReDrain Final Conference Webinar

12 - 16 jun 2023

International drought symposium and workshops

Vrije Universiteit Brussel, Brussel
15 jun 2023
12:30h - 18:30h

Water Debate #2: Watervervuiling en de betrokkenheid van burgers

Brugge,