Fosfaten in afvalwater worden klassiek verwijderd door ijzertrichloride (FeCl3) toe te voegen. Die chloriden in het afvalwater zijn echter nefast met het oog op waterhergebruik. Vlakwa en Flanders’ FOOD slaan daarom de handen in elkaar om een project op te zetten rond alternatieve fosforverwijdering. Interesse? Prik nu alvast 8 september 2022 van 10u tot 12u in je agenda voor verdere toelichting tijdens een online webinar.

Aanpak

Er bestaan verschillende alternatieve methodes om fosfaten te verwijderen. Deze werden echter nog niet uitgetest op de gangbare debieten en schommelende P-concentraties van voedingsbedrijven. Dit project ambieert om via pilootproeven op verschillende bedrijfssites de technische en economische haalbaarheid van de alternatieven te onderzoeken.

Doelpubliek

Flanders’ FOOD is de speerpuntcluster voor voedingsbedrijven. Voor volgende sectoren is dit projectidee interessant:  brouwerijen, groenteverwerking, vleesverwerking en zuivel.

Webinar

Op 8 september 2022 (10u tot 12u) zullen enkele alternatieve P-verwijderingsmethodes worden toegelicht. In samenspraak met de aanwezige bedrijven beslissen we welke technieken worden weerhouden binnen het project. We bespreken tevens de mogelijke steunkaders. Hiermee gaan we vervolgens aan de slag om een projectaanvraag uit te schrijven. We ambiëren om de projectaanvraag begin 2023 in te dienen.

Schrijf in voor het webinar

Andere interessante evenementen

8 dec 2022
12:00h - 18:00h

Aan de slag met live data over waterkwaliteit

Congrescentrum Lamot, Mechelen
8 dec 2022
15:30h - 21:00h

Academia Meets Industry

Geuzenhuis, Gent
26 jan 2023
13:00h - 20:00h

See-days: Safety - Ergonomics - Environment

Flanders Expo,