Fosfaten in afvalwater worden klassiek verwijderd door ijzertrichloride (FeCl3) toe te voegen. Die chloriden in het afvalwater zijn echter nefast met het oog op waterhergebruik. Vlakwa en Flanders’ FOOD slaan daarom de handen in elkaar om een project op te zetten rond alternatieve fosforverwijdering. Interesse? Prik nu alvast 8 september 2022 van 10u tot 12u in je agenda voor verdere toelichting tijdens een online webinar.

Aanpak

Er bestaan verschillende alternatieve methodes om fosfaten te verwijderen. Deze werden echter nog niet uitgetest op de gangbare debieten en schommelende P-concentraties van voedingsbedrijven. Dit project ambieert om via pilootproeven op verschillende bedrijfssites de technische en economische haalbaarheid van de alternatieven te onderzoeken.

Doelpubliek

Flanders’ FOOD is de speerpuntcluster voor voedingsbedrijven. Voor volgende sectoren is dit projectidee interessant:  brouwerijen, groenteverwerking, vleesverwerking en zuivel.

Webinar

Op 8 september 2022 (10u tot 12u) zullen enkele alternatieve P-verwijderingsmethodes worden toegelicht. In samenspraak met de aanwezige bedrijven beslissen we welke technieken worden weerhouden binnen het project. We bespreken tevens de mogelijke steunkaders. Hiermee gaan we vervolgens aan de slag om een projectaanvraag uit te schrijven. We ambiëren om de projectaanvraag begin 2023 in te dienen.

Schrijf in voor het webinar

Andere interessante evenementen

21 jun 2022
17:30h - 22:00h

Thema-avond Water: Wateroptimalisatie binnen je bedrijf

Graaf Karel de Goedelaan 5, Kortrijk
11 - 15 sep 2022

IWA World Water Congress & Exhibition

20 okt 2022

Aquarama Trade Fair 2022

Brabanthal Leuven, Haasrode