Zou het niet geweldig zijn, mochten waterdata vlot kunnen heen en weer stromen tussen dataproducenten en -gebruikers in plaats van opgesloten te zitten in allerlei losse databanken?

Verschillende partners uit de watersector slaan daarom de handen in elkaar. Aquafin, Aquaflanders, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Omgeving, VLAIO en VMM spraken binnen het Platform Data & Digitalisering van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid af om samen werk te maken van een ‘Vlaamse water data space’ waarbinnen waterdata vlot en veilig uitgewisseld kunnen worden.

Ben je benieuwd naar dit initiatief en de kansen die het biedt voor jouw organisatie? We lichten de plannen graag aan jou toe in een webinar op dinsdag 19 december 2023.


Meer info vind je hier.

Andere interessante evenementen

23 - 26 mei 2024
09:00h - 18:00h

Oostende voor Anker - het Blauw Innovatiedorp

6 jun 2024
09:00h - 17:15h

Slotconferentie Living Lab Vlaanderen van het B-WaterSmart project

Congrescentrum Lamot, Mechelen
10 jun 2024
13:00h - 20:00h

TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2024

Theater De Flint, Amersfoort