De Waterbodemverkenner brengt gegevens rond de kwaliteit van de waterbodem samen. Deze gegevens zijn openbaar, dus iedereen kan er gebruik van maken. Erkende bodemsaneringsdeskundigen, milieuadviseurs, ruimtelijke planners, waterloopbeheerders, … kortom iedereen die inzicht wil verwerven in deze materie kan met deze tool aan de slag.  In dit webinar leer je hoe aan de hand van een aantal concrete vragen en/of cases.

Over de tool

De gegevens rond de kwaliteit van de waterbodem, verzameld door verschillende partijen, worden samengebracht in de waterbodemverkenner. Met deze publiek toegankelijke tool kan je meetgegevens met elkaar vergelijken en ontdekken waar een verontreinigingsproblematiek aanwezig is of verwacht wordt. Bij het uitvoeren van onderzoeken en/of het maken van plannen is het nuttig om deze info in een vroeg stadium van het project te kennen. In dit webinar tonen we hoe je met deze tool aan de slag kan gaan aan de hand van een aantal concrete vragen en/of cases.

Schrijf in

Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 18 april. Je ontvangt een dag voorafgaand aan de sessie per mail een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Meld je aan

 

 

Andere interessante evenementen

2 jun 2023
10:00h - 11:30h

Dimensioneer je irrigatienetwerk

8 jun 2023
14:00h - 17:00h

NuReDrain Final Conference Webinar

12 - 16 jun 2023

International drought symposium and workshops

Vrije Universiteit Brussel, Brussel