Nog tot en met 14 maart 2021 liggen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Het belang van deze plannen valt moeilijk te overschatten. De plannen bevatten maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en het risico bij overstromingen en droogte te verminderen. Ze vormen de ruggengraat van het waterbeleid voor de komende jaren.

Verneem je graag uit eerste hand hoe de stroomgebiedbeheerplannen tot stand zijn gekomen en welke beleidskeuzes gemaakt zijn? Neem dan deel aan de webinar “Wegwijs in de stroomgebiedbeheerplannen”.

We voorzien 8 modules waarin telkens een thema belicht wordt: oppervlaktewaterkwaliteit, grondwater, overstromingen, waterschaarste en droogte, beschermde gebieden, sediment, ….

In elke module nemen we je mee doorheen het hele proces: de onderliggende analyses, de beoogde doelstellingen, de beoordeling van de huidige toestand, de gemaakte beleidskeuzes en de voorgestelde acties en maatregelen. En we maken tijd om je vragen te beantwoorden.

Je kan inschrijven voor het volledige infomoment of voor aparte modules.

 

Programma:

Ook relevant

22 jan 2021
09:30h - 11:30h

Webinar Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen voor West-Vlaanderen?

29 jan 2021
10:00h - 12:00h

Webinar Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen voor Oost-Vlaanderen?

26 jan 2021
10:00h - 12:00h

Webinar Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen voor Antwerpen?

25 jan 2021
13:30h - 16:00h

Webinar Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen voor Vlaams-Brabant?

28 jan 2021
13:30h - 16:00h

Webinar Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen voor Limburg?

Andere interessante evenementen

2 jun 2023
10:00h - 11:30h

Dimensioneer je irrigatienetwerk

8 jun 2023
14:00h - 17:00h

NuReDrain Final Conference Webinar

12 - 16 jun 2023

International drought symposium and workshops

Vrije Universiteit Brussel, Brussel