Waterdagen

De Vlaamse waterdagen vinden dit jaar plaats van 20 tot 28 maart, met activiteiten en acties op verschillende locaties en online.

Wat zijn de Vlaamse waterdagen?

Het initiatief bundelt partners uit de Vlaamse watersector om met verschillende activiteiten rond water (letterlijk en figuurlijk) te sensibiliseren. We willen het bewustzijn vergroten dat Vlaanderen een waterschaarse regio is en dat er stevig werk aan de winkel is als we de Europese kaderrichtlijn Water willen halen. Zo slaan het Vlaamse waterlandschap en burgers de handen in elkaar voor beter waterbeheer.

Water moet je beleven!

Benieuwd wat er te doen is tijdens de Vlaamse waterdagen?


Dit onderneemt Vlakwa

Vlakwa organiseert drie acties voor Wereldwaterdag 2021:

  1. Lancering website H2O50.be over de transitiearena water: naar een systeemaanpak voor een robuust watersysteem tegen 2050
  2. Lancering Waterradar: een viewer die irrigatievraag en -aanbod in kaart brengt
  3. VN-campagne #Water2me: laat horen welke waarde water voor jou heeft

Lees meer over onze initiatieven

Andere interessante evenementen

6 jun 2024
09:00h - 17:15h

Slotconferentie Living Lab Vlaanderen van het B-WaterSmart project

Congrescentrum Lamot, Mechelen
10 jun 2024
13:00h - 20:00h

TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2024

Theater De Flint, Amersfoort