Op 22 maart vieren we Wereldwaterdag, al voor de 29ste keer sinds de eerste editie in 1993.

Bij Vlakwa laten we dat niet ongemoeid voorbijgaan en vragen ook wij bijzondere aandacht voor waterschaarste en droogte. Een doel van Wereldwaterdag is om Sustainable Development Goal (SDG) 6 te steunen: water en sanitaire voorzieningen voor iedereen tegen 2030.

Maar door enkel problemen aan te kaarten, boeken we geen vooruitgang. Daarom zetten we op Wereldwaterdag nog liever initiatieven en oplossingen in de kijker om waterschaarste en droogte het hoofd te bieden.

Dit onderneemt Vlakwa!

Lancering H2O50.be over de transitiearena water Transitiearena water

De oplossingen van gisteren volstaan niet meer voor het water van morgen. Daarom namen Aquafin, De Watergroep, VMM, De Vlaamse Waterweg, VITO en Vlakwa het initiatief om een groep frisdenkers over toekomstbestendig water open te laten reflecteren in een arena. De transitiearena water.
 

Het resultaat is een waaier fundamentele opvattingen over een robuust watersysteem voor 2050. Het arenatraject bundelt multidisciplinaire invalshoeken en spreekt in verschillende vormtalen zoals tekst, poëzie, fotografie en cartoons.

Het zijn uitingen van de dorst naar een systemische kijk op de Vlaamse waterproblematiek.

De documenten confronteren je met uiteenlopende perspectieven, die heilige huisjes scherp doorgronden en af en toe zelfs op hun kop zetten. Dit soort denkruimtes, vrij van individuele of organisatiebelangen, zijn essentieel om een maatschappelijk toekomstproject te bepalen voor water in Vlaanderen.

Alle vormen van de transitiearena water kun je vanaf 22 maart 2021 proeven op H2O50.be
 

Lancering Waterradar: Irrigatie 2.0 viewer

Om de vraag naar en het aanbod van water beter in kaart te brengen, werd een tool ontwikkeld: de Waterradar.

De tool toont een kaart met de theoretische irrigatiebehoefte op regionale schaal. Die kaart is gebaseerd op de voorkomende teelten uit de meest recente verzamelaanvraag en een ruwe inschatting van de irrigatiebehoefte per teelt.

Wateraanbieders zoals bedrijven en Aquafin kunnen de kaart consulteren om in te schatten hoe groot de watervraag is in de omgeving van hun site. Dit kan potentiële wateraanbieders overtuigen om een grondstofverklaring aan te vragen en de stap te zetten om water aan te bieden aan landbouwers in de buurt. Analoog kunnen diverse overheden de kaart consulteren in functie van toekomstige initiatieven en projecten.

Omgekeerd kunnen landbouwers via de tool nagaan welke bedrijven in de omgeving van hun percelen water ter beschikking bieden.

Beta Irrigatie 2.0 viewer
Betaversie Irrigatie 2.0 viewer - regio Tiense suikerraffinaderij

 

Groen aangeduide locaties hebben een grondstofverklaring en kunnen dus water aanbieden. Door op de specifieke locatie te klikken, krijg je de contactgegevens en openingsuren voor ophaling te zien en er worden ook enkele kwantiteit- en kwaliteitgegevens vermeld. Rood aangeduide locaties bieden op vandaag nog geen water aan. Maar wat nu nog niet kan, kan morgen misschien wel!

De viewer zal op 22 maart 2021 worden gelanceerd op waterradar.be.
Een beta-versie is nu al consulteerbaar op WATERVIS.

Het Irrigatie 2.0 project wordt uitgevoerd door Inagro, ILVO, VITO en Vlakwa. Het project ontvangt steun van VLAIO, het Agentschap Innoveren & Ondernemen.
 

Wat is de waarde van water voor jou? #water2me

Water betekent iets anders voor iedereen. Dit gesprek gaat over wat water betekent voor jou. Hoe belangrijk is het voor je huishouden en gezin, je levendigheid, je cultuur, je welzijn, je directe omgeving?

Water2me banner

Water waarderen

In de aanloop naar Wereldwaterdag organiseert de VN een campagne op sociale media met de hashtag #water2me. De campagne wil een gesprek op gang brengen over hoe mensen water waarderen en over al de functies die het kan vervullen. 

Het doel is om een omvattender beeld te krijgen van wat water betekent in verschillende contexten en culturen. Het narratief krijgt vorm in een collage aan ervaringen, ideeën en verhalen over de waarde van water.

Hoe neem je deel?

  • Vertel wat water betekent voor jou
  • Deel je ideeën op sociale media
  • Tag je post over de waarde van water met #Water2me en #WorldWaterDay
  • Jouw stem geeft mee vorm aan de Wereldwaterdag 2021 campagne en informeert een document over wat water betekent voor mensen van overal.

Ook Vlakwa grijpt de kans aan om bij te dragen. In de maand maart zullen we op onze sociale kanalen nog meer stilstaan bij de waarde van water in onze projecten en activiteiten.

Ontdek meer campagne-inspiratie  


Vlaamse waterdagen

Dit zijn drie acties die Vlakwa organiseert rond Wereldwaterdag 2021.

Ze maken ook deel uit van het aanbod dat op touw is gezet voor de Vlaamse waterdagen, dit jaar van 20 tot 28 maart.

Meer weten over de Vlaamse waterdagen?