Recent werden twee nieuwe Blue Deal projectoproepen gelanceerd. De oproep ‘Waterbesparende investeringen’ focust op kmo’s, terwijl de oproep ‘Hergebruik van restwater’ zich sterk richt op land- en tuinbouwsector.

Oproep ‘Waterbesparende investeringen’

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen tot 29 oktober (12u) een subsidieaanvraag indienen bij  het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voor investeringen in waterbesparing en droogtebestrijding. Het gaat om 10 tot 20% investeringssteun voor respectievelijk middelgrote en kleine ondernemingen.

Blue Deal call vlaio

Welke investeringen komen in aanmerking?

Investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en herstel van het grondwaterpeil die een besparing opleveren op het gebruik van drinkwater, grondwater en/of oppervlaktewater.

Valt onder meer binnen de scope:

  • Regenwater opvangen en zuiveren
  • Afvalwater zuiveren en hergebruiken
  • Water in de bodem infiltreren
  • Zeewater ontzilten
  • Proceswater besparen

Interesse?

Lees dan zeker de volledige toelichting op de website VLAIO.
 

Oproep ‘Hergebruik van restwater’

10 miljoen euro is beschikbaar gemaakt om ‘restwater’ hergebruiken te bevorderen. Zo wil minister Crevits in het kader van de Blue Deal en het Relanceplan alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector stimuleren én verschillende sectoren verbinden om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik.

De projecten zullen de landbouw meer wapenen tegen droogte, maar ook indirect de bevoorradingszekerheid van de voedingsindustrie verzekeren.

Wat wordt bedoeld met restwater?

Dit is de verzamelnaam voor onder meer afvalwater, proceswater, bemalingswater en hemelwater.

Welke projecten komen in aanmerking?

Bij deze oproep gelanceerd door departement Landbouw en Visserij ligt de focus op samenwerkingsverbanden, die opgezet worden met aanbieders en afnemers van restwater. Een voorwaarde is dat minstens 3 landbouwers restwater afnemen en deel uitmaken van het samenwerkingverband. Ook andere eindgebruikers komen in aanmerking. Het samenwerkingsverband is uitbreidbaar met ondersteunende partijen zoals proefcentra, agrobeheersorganisaties, rioolbeheerders, drinkwatermaatschappijen, studiebureaus, onderzoeksinstellingen, lokale overheden…

Het maximumbedrag van het subsidieproject bedraagt 1.000.000 euro, minimumbedrag is 350.000 euro met een steunpercentage tot 80% van de subsidiabele kosten.

De indiening van een project verloopt in twee stappen, waarbij de eerste stap (beknopt projectvoorstel) afsluit op 15 december 2021. Consortia van goedgekeurde projecten krijgen tot eind 2025 de tijd om het project uit te voeren.

Interesse?

Lees dan zeker de volledige toelichting op de website van Departement Landbouw en Visserij.
 

Rijpt er bij jou een projectidee?

Neem dan zeker contact op met  onze waterinnovators