Op de valreep van 2021 werden de projecten in Water-Land-Schap 2.0 goedgekeurd: 16 gebiedsgerichte projecten (pad 2) en 8 systeeminnovaties (pad 1). De systeeminnovaties gaan heel breed: van wetlands herstellen over alternatieve teelten kweken tot IoT-toestellen inzetten, maar ook sociale waterinnovatie krijgt een plaats. Minister Demir trekt in totaal 15 miljoen euro uit voor de 24 samenwerkingsverbanden.

WLS banner

Vlakwa ondersteunt Water-Land-Schap als lid van het programmacomité en deelt ook inhoudelijke ervaring en expertise. Samen met de andere partners zetten we ook onze schouders onder een nieuw initiatief dat de academische wereld in contact brengt met de lokale projectteams.

8 systeeminnovaties tegen waterschaarste

De acht goedgekeurde systeemprojecten kunnen meteen aan de slag om gedurende twee jaar te werken aan echte innovaties tegen droogte en waterschaarste. Een aantal projecten werken rond het herstellen van wetlands en hun functies, met bijvoorbeeld ook aandacht voor de ecologische meerwaarde van graslanden. In andere projecten ligt de focus dan weer op innovatieve monitoring via IoT-toestellen. Het project “Ledegem wordt L'Eaudegem” demonstreert een innovatieve decentrale waterzuivering. Het project Waterteelten te Roeselare onderzoekt dan weer alternatieve teelten voor overstromingsgevoelige gebieden. Tot slot krijgt ook sociale innovatie een plaats, zoals in Beernem waar de hele gemeenschap wordt betrokken bij duurzaam waterbeheer en -gebruik.

16 lokale samenwerkingen voor landbouw, natuur en landschap

In de gebiedsgerichte projecten gaan gedurende 5 jaar plaatselijke projectteams aan de slag. De gemeenschappelijke deler? Elk project heeft als doel om de lokale samenwerking tussen landbouw, natuur en landschap te versterken en het watersysteem robuuster te maken volgens de logica van een stroomgebied. Zo zetten de projecten vaak stroomopwaarts in op maatregelen rond waterkwaliteit en infiltratie, en stroomafwaarts op de kwaliteit van waterlopen door bijvoorbeeld oevers natuurlijker in te richten.

Voor meer info over de projecten kun je terecht op de projectpagina van de Vlaamse Landmaatschappij, of lees het persbericht.

Water-Land-Schap meets academia

In 2022 zetten de Water-Land-Schap partners een initiatief op met de academische wereld. Daarmee willen we de Water-Land-Schap coalities ondersteunen met input van de academische wereld. Maar in de omgekeerde richting willen we ook de succesvolle maatregelen van de lokale projectteams sneller ingang doen vinden door ze bekend te maken bij studenten en academici. Zo krijgen de waterprofessionals van morgen al voeling met nieuwe ideeën en initiatieven rond ruraal waterbeheer.

Later dit jaar organiseren we een workshop waar een brede waaier academische disciplines kennismaken met de gebiedsgerichte projecten, en we via matchmaking de zaadjes planten voor volgende concrete samenwerkingen.

Zelf onderzoeker en hierin geïnteresseerd? Laat dan iets weten aan waterinnovator Bastiaan Notebaert.