Fosfaten in afvalwater worden klassiek verwijderd door chloorhoudende polymeren zoals FeCl3 of AlCl3 te doseren. Chloorpolymeren in het afvalwater maken waterhergebruik echter een pak lastiger. Daarom testen we in een nieuw onderzoeksproject alternatieve technologieën uit om fosfor te verwijderen. En we zoeken nog testbedrijven! Heb je een afvalwaterstroom waaruit fosfor verwijderd moet worden? Neem deel aan het onderzoeksproject en bezorg tegen 20 maart 2023 de motivatie vanuit je bedrijf.

Hoe gaan we te werk?

Verschillende alternatieve methodes verwijderen fosfaten, maar die werden nog niet uitgetest op de gangbare debieten en schommelende P-concentraties van o.a. voedingsbedrijven. Dit project ambieert om via pilootproeven op bedrijfssites de technische en economische haalbaarheid van de alternatieven te onderzoeken. Concreet testen we elektrocoagulatie-flotatie, elektrodialyse, biologische P-verwijdering en P-adsorptie aan ijzerrijke korrels uit.

 

  1. Eerst inventariseren we de afvalwaterkwaliteit van de deelnemende bedrijven, en doen we voorbereidende laboproeven. 
  2. Dan worden de verschillende technologieën op pilootschaal uitgetest bij voedingsbedrijven. Een gedegen technische-economische analyse zal bepalen welke technologie voor welk type afvalwater is aangewezen.
  3. De resultaten van de piloottesten vergelijken we dan met 1) conventionele polymeerdosering en met 2) dosering van alternatieven zoals natriumalumnaat en ferraat.
  4. Daarnaast verkennen we ook de valorisatiemogelijkheden voor de P-rijke reststromen.

Wie voert het uit?

Het project wordt uitgevoerd door Flanders’ FOOD, Vlakwa, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en de VITO WaterKlimaatHub.

Universiteit Gent en Antwerpen behartigen de pilootproeven, terwijl VITO de technische-economische analyse doet en de valorisatiemogelijkheden voor fosfor bekijkt. Flanders’ FOOD en Vlakwa verzorgen de algemene coördinatie en kennisverspreiding.

Wie kan meedoen?

Flanders’ FOOD is de speerpuntcluster voor voedingsbedrijven. Daarom focust dit project op voedingsbedrijven met in het bijzonder brouwerijen, groenteverwerkers, vleesverwerkers en zuivelbedrijven. De projectresultaten zullen ongetwijfeld ook interessant zijn voor andere industriële sectoren die fosfor moeten verwijderen uit hun afvalwater. Via workshops sijpelt de kennis na het project verder door.

Hoe wordt het gefinancierd? Steunkader COOCK

Het project werd Alterno-P gedoopt en wordt eind maart ingediend bij VLAIO binnen het COOCK-steunkader. COOCK staat voor Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennistransfer. VLAIO biedt 70% basissteun. De resterende 30% steun kan het project nog binnenhalen als het genoeg resultaten boekt. Dat betekent: bedrijven gaan met de projectresultaten aan de slag en zetten zelf vervolgstappen zoals een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren of investeren in een alternatieve technologie.

Om de 30% cofinanciering te overbruggen, wordt een garantiefonds opgericht. Kmo’s en grote bedrijven betalen hiervoor respectievelijk € 2.700 en € 9.000 in totaal voor het driejarig project. Daarnaast moeten de deelnemende bedrijven ook lid zijn of worden van Flanders’ FOOD. Als genoeg bedrijven ook echt acties implementeren om duurzamer fosfor te verwijderen, dan slaagt het project en worden de bijdragen uit het garantiefonds terugbetaald.

Deelnemen?

Neem je graag deel aan het project dan vragen we om onderstaande tabel in te vullen en tegen 20 maart 2023 te bezorgen aan Charlotte Boeckaert.
Je kunt haar ook contacteren bij vragen.

 

Naam organisatie:

 

Ondernemingsnummer (voor Belgische organisaties) of adres:

 

Naam van de contactpersoon en functie:

 

Telefoonnummer en e-mail:

 

 

Ben je een Vlaamse kmo?

 

Bereid tot deelname begeleidingsgroep:

Ja

Nee

Intentie ondernemingsspecifiek project:

Ja

Nee

Motivatie: