De Prijs Ernest du Bois schenkt 20.000 euro aan jonge doctoraatsstudenten die onderzoek doen over het thema water en zijn beschikbaarheid, in België en over de hele wereld. Indienen kan tot 7 oktober 2021, de selectie wordt bekendgemaakt op 1 december 2021.

 

Waarover gaat het?

De Prijs Ernest du Bois, ter waarde van 20.000 euro, ondersteunt het werk van jonge onderzoekers in België rond het thema van water (reserves, beschikbaarheid en beheer).

De Prijs wil jongeren, die actief zijn in de academische wereld, aanmoedigen om zich te verdiepen in de problematiek van beschikbaarheid van water in België en over de hele wereld en er meer zichtbaarheid aan geven.

Voor wie?

Deze oproep is bedoeld voor alle studenten die onderzoek doen over het thema water en zijn beschikbaarheid (in België of ruimer, in de wereld). Dit thema moet het onderwerp zelf zijn van het onderzoek en niet een bijkomend aspect van een onderzoek dat zich toespitst op een ander thema.

Het onderzoek moet betrekking hebben op een uitdaging die verband houdt met het thema water, zoals de beschikbaarheid ervan voor de bevolking (in België of over de hele wereld), de prospectie, karakterisering en/of bescherming van waterreserves, problemen rond watervervuiling, waterbehandelingstechnieken...

De studenten moeten al een tijdje bezig zijn met dit onderzoek; ze moeten officieel voor hun doctoraat ingeschreven zijn in het jaar voor het jaar van deze oproep en hun doctoraatsthesis ten vroegste in het jaar na deze oproep verdedigen (binnen een universiteit die erkend is door de Vlaamse of Franse Gemeenschap). Ze moeten tenminste over één peer-reviewed publicatie beschikken.

De Prijs dient om de kosten te dragen die nodig zijn om het doctoraatsonderzoek af te werken.

Het doctoraatsonderzoek mag opgesteld zijn in het Nederlands, het Frans of het Engels, maar het kandidaatsdossier moet volledig ingevuld zijn in de taal van het formulier (Nederlands of Frans).

Klik hier voor de selectiecriteria en indieningsprocedure.