Beslissing Vlaamse Regering: Opmaak Vlaamse O-&I-agenda water en oprichting WaterKlimaatHub

De droogte van de afgelopen jaren duwt ons met de neus op de feiten: alleen als we een versnelling hoger schakelen kunnen we onze economie wapenen tegen waterschaarste. Om die versnelling waar te maken keurde de Vlaamse Regering recent een addendum goed aan het Convenant van VITO (2019-2023). Met twee duidelijke opdrachten richting Vlakwa resp. VITO.


Vlakwa

Vlaams minister van Economie, Landbouw en Innovatie Hilde Crevits heeft Vlakwa de opdracht gegeven om een faciliterende rol op te nemen om een Vlaamse Onderzoeks- & Innovatieagenda Water verder te ontwikkelen. Hiervoor willen we voortbouwen op het Transitiearena Water H2050.be-traject en verder inzetten op deze transities:

 

  1. Van lineaire kennisopbouw (klassieke innovatiefunnel) naar geïntegreerde kennisopbouw
    Door in een vroeg stadium al kennis en actie beter te verbinden, versnellen we innovatiecycli (concurrent design).
  2. Van focus op één hefboom (vaak technologische innovatie op één punt in het systeem) naar het gelijktijdig inzetten van een breed scala aan hefbomen
    Niet alleen op vlak van technologie, maar ook van opleiding en vaardigheden, businessmodellen, gedrag, burgerparticipatie, financiering, aanbestedingen, productieprocessen....
  3. Van afgebakende O-&I-projecten naar een portfolio van gekoppelde O-&I-projecten die van elkaar leren
    De opgebouwde kennis/inzichten/leerlessen/innovaties van één project flexibel kunnen worden geïntegreerd  in een ander project.

Voor meer info over de Vlaamse Onderzoeks- en Innovatieagenda Water kan je contact opnemen met Dirk Halet


VITO

Aan VITO wordt de opdracht gegeven om een WaterKlimaatHub uit te bouwen in het Ostend Science Park en zo mee invulling te geven aan de Vlaamse O-&I-agenda.

De Hub zet specifiek in op de combinatie van fysische en digitale technologische innovaties. Zo kunnen we Onderzoek & Innovatie sneller doorvertalen in de bedrijfswereld. Om dit te realiseren bouwen we in de Hub open innovatienetwerken op in samenwerking met universiteiten, regionale en Vlaamse actoren.

De WaterKlimaatHub staat open voor zowel kleine als grote bedrijven en organisaties om er hun nieuwe technologieën te testen en te valideren.

Ostend Science Park
Het Ostend Science Park - bron foto: ostendsciencepark.be
 

In de opstartfase opereert de WaterKlimaatHub vanuit het Bluebridge-gebouw. Daarna wordt een locatie gezocht om  nieuwe labo’s en een piloothal uit te bouwen op de site van Ostend Science Park. VITO lanceert verschillende nieuwe aanwervingen op academisch en technisch niveau.

Voor meer info over de WaterKlimaatHub in Oostende kan je contact opnemen met Inge Genné

Vacatures

Wil je graag actief meewerken aan de WaterKlimaatHub, als deel van de VITO-community?

Klik dan zeker door naar de 4 nieuwe vacatures:

 

Waterinnovatie en de WaterKlimaatHub zijn ook een topic op de Clean Vision Summit op 16 juni, het online event over cleantech gericht op bedrijven. Info en schrijven 

Het volledige persbericht vanuit VITO over de WaterKlimaatHub kan je hier lezen.