Zoals je in dit artikel over beleidsinnovatie kon lezen, staan in 2022 verschillende wetgevende initiatieven op de agenda om de Europese ambities voor nulvervuiling, circulariteit en koolstofneutraliteit van de economie waar te maken.

Hier gaan we in eerst in op de Energy Efficiency Directive, waarin de koppeling tussen water en energie centraal staat. Daarna komt de Richtlijn Industriële Emissies aan bod die onder meer voorstelt dat betrokken bedrijven tegen 2030/2034 transformatieplannen moeten klaar hebben om de Europese ambities te verwezenlijken.

Water meets energie in de Energy Efficiency Directive 

De Energy Efficiency Directive wordt momenteel herzien om de koppeling tussen water en energie prominenter naar voren te brengen. Recent heeft de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie van het Europees Parlement (ITRE), de lead in dit dossier, verschillende amendementen voorgesteld om dit kracht bij te zetten. Daar is er bijvoorbeeld aandacht voor:

  • Energie-audits om op niveau van gebouwen en installaties kosteneffectieve water-, elektriciteits- en verwarmingsbesparingen te identificeren.
  • Jaarlijks digitale rapportering door publieke en private bedrijven over hun watergebruik.
  • Watergebruik van datacentra die alsmaar groeit door de digitalisering van de samenleving.
  • Lekverliezen in het drinkwaternet aanpakken.
  • Geavanceerde irrigatietechnologieën inzitten, regenwater opvangen, water hergebruiken in de landbouw, bouwsector en industrie.

Relevant is om te zien of de Energy performance of buildings directive diezelfde lijn zal verderzetten nu die ook wordt herzien.

Richtlijn Industriële Emissies

Op 4 april werd een voorstel geformuleerd om de Richtlijn Industriële Emissies te herzien. Deze richtlijn ligt aan de basis van wat wij kennen onder Best Beschikbare Technieken. Enkele aanpassingen die in het oog springen:

  • Koplopers zullen technieken in ontwikkeling kunnen testen met flexibelere vergunningen, als alternatief voor vergunningen op basis van bewezen beste technieken.
  • Een innovatiecentrum voor industriële transformatie en emissies (INCITE) zal de industrie helpen naar oplossingen om vervuiling tegen te gaan.
  • Exploitanten zullen tegen 2030 of 2034 transformatieplannen voor hun vestigingen moeten ontwikkelen om de EU-doelstellingen te realiseren voor nulvervuiling, circulaire economie en het koolstofvrij maken van de economie.
  • Nieuwe beste beschikbare technieken kunnen bindende prestatieniveaus voor het gebruik van hulpbronnen omvatten.