De Europese Commissie lanceerde begin april een nieuwe reeks criteria voor economische activiteiten die bijdragen aan duurzaam watergebruik, meer circulariteit en minder verontreiniging. Deze EU-taxonomie voor duurzame financiering moet de bankensector en investeerders houvast geven om in te schatten welke projecten de duurzaamheidsdoelstellingen dienen. Projecten die voldoen aan die criteria kunnen zo nieuwe investeerders aantrekken.

Waarom?

Volgens de OESO gaapt in Europa een aanzienlijke investeringskloof om de waterinfrastructuur toekomstbestendig te maken. Bovenop de jaarlijkse uitgaven van € 100 miljard moet er tussen 2020 en 2030 € 289 miljard extra geïnvesteerd worden. Voor België betekent dat het investeringsbudget met ongeveer 40% moet toenemen. In 2020 vloeide zo’n 2,85 miljard euro naar het Vlaamse waterbeleid en -beheer.

Niet alleen publieke financiering moet een antwoord bieden op de investeringskloof, Europa wil ook private investeringen mobiliseren.

De EU-taxonomie voor duurzame financiering definieert de criteria waaraan projecten moeten voldoen om als duurzaam beschouwd te worden. Deze maand  werd er een eerste voorstel van criteria gepubliceerd.

Wat valt onder duurzame projecten?

Waterprojecten kunnen zich dus beter positioneren voor nieuwe soorten investeerders als ze voldoen aan de criteria van de EU-taxonomie. Een greep uit de voorbeelden:

  • Biologisch afbreekbare geneesmiddelen ontwikkelen
  • Fosfaat herwinnen uit afvalwater
  • Installaties plaatsen om water te behandelen en hergebruiken
  • Technologie ontwikkelen om lekverliezen te verminderen
  • Nature-based solutions plaatsen tegen overstromings- en droogterisico's
  • (Afval)waterinfrastructuur uitbouwen en aanpassen
  • Duurzame afwateringssystemen installeren in stedelijk gebied

 

Duurzaam = sociaal?

De EU-taxonomie richt zich momenteel voornamelijk op criteria die het milieu beschermen.  Maar wat met sociale doelstellingen? Daar is momenteel nog weinig aandacht voor. Hoe draagt een project bij aan algemeen welzijn, aan werkgelegenheid, aan sociale inclusie? Als die sociale aspecten niet worden meegenomen, werpt dat vandaag vaak een barrière op om tot implementatie te komen. Daarom is het net belangrijk om sociale criteria  te integreren. Dit formuleerde Vlakwa als aandachtspunt (tot 3 mei kon je feedback formuleren op de criteria). Zo kunnen we projectvoorstellen stimuleren om sociale aspecten van meet af te integreren in het ontwerp.