Deze maand heeft de Europese Commissie de routekaart gelanceerd voor een EU-actieplan "Op weg naar een nulvervuilingsambitie voor lucht, water en bodem - bouwen aan een gezondere planeet voor gezondere mensen". Dit als een belangrijke pijler van de Europese Green Deal, de nieuwe groeistrategie van Europa. Dit actieplan zal in het tweede kwartaal van 2021 gepubliceerd worden.


Binnen deze roadmap wordt ingezet op 4 pijlers:

  • Implementatie en Handhaving versterken van het bestaande pallet aan wetgeving en verdragen op vlak van gezondheid en milieu,
  • Monitoring verbeteren,
  • Wetgeving en verdragen aanpassen en
  • Digitale tools inzetten om de verschuiving naar duurzame praktijken in de samenleving te stimuleren.

Zoals EU-commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius, aangeeft zal de uitrol van dit actieplan bijdragen tot een snellere transitie naar een circulaire economie. 

De circulaire economie stoot nu vaak op haar grenzen omdat nog te veel verschillende chemische stoffen worden ingezet. Dat is ook zo in het waterdomein, meer bepaald bij waterhergebruik. Waterhergebruik wordt snel veel duurzamer door productieprocessen waarmee we beter grip krijgen op de stoffen die in het water terechtkomen. Concreet betekent dit dat enkel stoffen in een oplossing of suspensie gebracht worden die erna ook gemakkelijk uit het water te extraheren zijn.

De SERV formuleert hierover ook een advies, dat aangeeft hoe belangrijk het is om in te zetten op technologisch onderzoek en innovatie op het niveau van de ‘core’ processen in bedrijven.

Meer informatie over de roadmap kan je hier vinden.