kalklijn op een voetbalveld

Op 15 februari lanceerden Vlaams minister van Sport Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de Green Deal Sportdomeinen. Beide ministers zetten hun schouders onder deze Green Deal om buitensportdomeinen in Vlaanderen duurzamer, groener en innovatiever te maken.

Duurzame buitensportterreinen

In de Green Deal is er onder meer aandacht voor

  • Bodemkwaliteit monitoren
  • Water op en rond sportterreinen doeltreffender beheren
  • Pesticiden reduceren
  • Sportruimte inbedden in een groen-blauwe omgeving

De overheid zet hiervoor een lerend netwerk op waar partners en actoren kennis delen over aanleg, onderhoud en gebruik van buitensportterreinen. Daaronder vallen onder meer voetbalvelden, goffterreinen, gravelterreinen, natuurgras- of kunstgrasvelden.

‘Met duizenden sportcomplexen, ligt er nog heel wat potentieel voor het rapen om Vlaanderen, groener, biodiverser én weerbaarder te maken tegen het weer dat steeds extremer wordt’, zegt minister Demir.

Vlakwa neemt deel als co-creator

De Green Deal Sportdomeinen is een inspanningsverbintenis tussen overheden en verschillende partners met als doel om vanuit de sportsector een steentje bij te dragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Vlakwa heeft zich geëngageerd als ‘expert co-creator’ en geeft zo innovatie om efficiënter om te gaan met waterbronnen op sportdomeinen een boost.

We nemen hier al een eerste concrete actie door een grensoverschrijdende samenwerking op te zetten, die hopelijk geconcretiseerd wordt via het OPTISPORT projectvoorstel dat binnen het INTERREG VI programma zal ingediend worden. De doelstelling van het project is om over de grenzen heen kennis te delen en samen nieuwe kennis op te doen door innovatieve oplossingen uit te testen op sportdomeinen. 

Meer weten over het Interreg projectvoorstel? Contacteer waterinnovator Veerle Depuydt.

Lees hier meer over de Green Deal Sportdomeinen.

 

Pancarte deelnemers GD Sportdomeinen