18 juni 2022 kregen onderzoeksgroepen BIOWAVE (UAntwerpen) en LIWET (UGent) groen licht van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voor hun projectvoorstel rond PFAS-verwijdering uit industrieel afvalwater. Het gaat om een TETRA-project, wat staat voor TEchnologieTRAnsfer, dat inzet op praktijkgericht onderzoek, vertaalonderzoek en kennisoverdracht op maat. Het project kent grote interesse vanuit zowel industrie als technologiesector en gaat officieel van start op 1 november 2022.

Hoe pakken we het onderzoek aan?

In het project zullen de onderzoekers (combinaties van) verschillende bestaande technieken voor de verwijdering van PFAS uit industrieel afvalwater evalueren, benchmarken en optimaliseren. Ook de kosten-batenanalyse en opschaalbaarheid worden hierin meegenomen. Bijkomend wil de projectgroep zicht krijgen op het gedrag van PFAS in industriële (biologische) waterzuiveringsinstallaties. Hoe beïnvloedt de biologie van het zuiveringsproces PFAS-verwijdering door binding aan het actief slib?

Technologieën die aan bod komen in de testen: (elektro)coagulatietechnieken, (geavanceerde) chemische oxidatietechnieken (AOP), elektrochemische oxidatie (EO), chemische reductie (ARP) en membraanfiltratie. We onderzoeken niet alleen de toepasbaarheid op het effluent, maar ook op de concentraatstroom na membraanfiltratie bij een waterhergebruikscenario.

De onderzoeksploeg onder leiding van Jan Dries (UA) en Stijn Van Hulle (UGent) test eerst op laboschaal (eerste screening), gevolgd door experimenten met echte industriële waterstromen, zowel voor als na membraanfiltratie. De projectresultaten moeten uiteindelijk leiden tot een selectie technieken die PFAS uit industrieel afvalwater kunnen verwijderen, met bijhorende kosten-baten en toepassingsvoorwaarden.

Wat als ik wil meewerken?

Wie zich aanmeldt om mee te werken, kan naast actieve deelname aan de opvolgingsvergaderingen, eventueel ook afvalwater ter beschikking stellen om testen op uit te voeren.  

VLAIO subsidieert 92,5% van het project, wat betekent dat de begeleidingsgroep nog 7,5% bijdraagt. Wie tot de begeleidingsgroep toetreedt, wordt bij goedgekeuring gevraagd om een beperkte éénmalige financiële bijdrage te betalen.

Meer info?

Over het project: Contacteer Jan DriesStijn Van Hulle of Veerle Depuydt.

Over het kader: TETRA