Innoverende watertechnologie in de markt zetten is een werk van lange adem. Een concept doorloopt immers verschillende ontwikkelingsfases die moeten voldoen aan tal van regels. Om aan die voorschriften te beantwoorden, kunnen innovators rekenen op begeleiding van het Water Test Network (WTN). Het transnationaal testnetwerk stelt testomgevingen ter beschikking aan kmo’s uit Noordwest-Europa om watertechnologieontwikkeling te stimuleren. De testfaciliteiten laten toe om watertoepassingen kostenefficiënt te testen en zo sneller te vermarkten. Momenteel zijn er veertien proeftuinen opengesteld, verspreid over vijf Noordwest-Europese landen. 

Ontdek in deze introductievideo meer over het proeftuinenproject:

Voordat een kmo een innovatie kan lanceren, doorloopt de technologie een goedkeuringsproces: verificatie, validatie en eventueel certificatie van het product. Het Water Test Network licht toe wat het verschil is tussen deze drie begrippen in het kader van nieuwe milieutechnologie. 

 

Verificatie


In deze fase wordt de technologie onderzocht, getest en herzien. Voor nieuwe producten is er doorgaans nog weinig sluitend bewijs dat de technologie ook werkt. Investeerders hebben vaak minder vertrouwen in het product, waardoor mogelijk baanbrekende milieutechnologie niet gecommercialiseerd raakt. Daarom werd er een verificatie (ISO 14034 standaard) ontwikkeld voor milieutechnologie die de argumenten van innovators staaft op een meetbare en wetenschappelijke manier. De ISO-norm stippelt een traject uit om de prestatie te beoordelen van technologieën die duurzaamheid en innovatie uitdragen. De eerste fase in het ontwikkelingsproces is de productargumenten definiëren. Daarna worden de geraadpleegde informatie en data gereviewd, ook wel quick scan genoemd. Dan gaan de onderzoekers na waar hiaten zitten in de kwaliteit of kwantiteit van de gegevens die nodig zijn om de productargumenten te verifiëren. Die data kan efficiënt verzameld worden in de testfaciliteiten en -labo’s van het Water Test Network. Eenmaal de data geanalyseerd is, wordt de werking van het systeem geverifieerd en wordt er een verificatieverslag en een certificaat opgemaakt. Het certificaat heeft internationaal zeggenschap en kan dus gebruikt worden om de toepassing in meerdere landen te vermarkten. 

 

Validatie


Validatie maakt deel uit van het verificatie- of certificatieproces. Het houdt in dat getest wordt of een product voldoet aan een bepaalde vooropgestelde voorwaarde. Door middel van een demonstratie wordt nagegaan of de precisie en nauwkeurigheid van een product beantwoorden aan de ijkpunten. Daarnaast wordt afgetoetst of het product afgestemd is op de noden van de eindgebruiker.

 

Certificatie 


Certificatie is de laatste stap in het goedkeuringsproces. Deze fase is van toepassing wanneer er een gevestigde standaard bestaat die (inter)nationaal erkend wordt. In tegenstelling tot bij verificatie, worden productieproces en productkwaliteit ook na goedkeuring verder gemonitord. Bij de minste afwijking in het productieproces of in een productspecificatie bestaat dus het risico dat het certificaat wordt ingetrokken. Bij certificatie wordt een product onderworpen aan strenge beoordelingen in een gecontroleerde testomgeving, waardoor de resultaten het meest betrouwbaar zijn. Voor innoverende technologie bestaan er nog geen erkende standaarden of certificaten. Eenmaal het product geverifieerd is, is er dus geen verplichting om het productieproces verder te monitoren.

 

In een notendop

 
Het Water Test Network bevordert innoverende productontwikkeling en efficiënte vermarkting enerzijds door reële testomgevingen (proeftuinen) open te stellen en anderzijds door een internationaal erkend verificatietraject uit te werken. De verificatie helpt kmo’s de waarde van hun toepassingen te doen gelden bij investeerders wanneer vergeleken met bestaande technologie. Verificatie is echter geen synoniem voor certificatie, die enkel behaald kan worden wanneer er gevestigde standaarden voor een product zijn. Verificatie wordt dus niet beperkt door bestaande technische specificaties of standaarden en laat innovators ruimte om unieke testprocedures uit te voeren.

Kmo en op zoek naar een testomgeving voor jullie watertoepassing?

Contacteer waterinnovator Charlotte Boeckaert.