Het full scale implementeren van een nieuwe waterbehandeling of waterzuivering wordt niet zelden voorafgegaan door pilootonderzoek, waarbij de innovatie op relatief kleine schaal – van enkele tientallen liters tot enkele kubieke meters – wordt uitgetest. Op vandaag is er bij onderzoeksinstellingen en technologieleveranciers een scala aan dergelijke pilotinstallaties beschikbaar, al worden zij niet allemaal even actief gebruikt.

Improved lanceert databank voor waterpilots

Centraal overzicht moet efficiënt gebruik mogelijk maken

De circulaire economie gaat verder dan enkel het circulair gebruik van water. Er moet ook een circulair gebruik van de beschikbare waterpilots nagestreefd worden. Want hoewel sommige pilotinstallaties volop gebruikt worden, staan andere in een hoekje te verkommeren.

Om meer en efficiënter gebruik mogelijk te maken lanceert Vlakwa/VITO, met ondersteuning van IMPROVED, een databank met alle pilotinstallaties voor waterbehandeling en waterzuivering die in Vlaanderen en Nederland voor derden beschikbaar zijn. Het overzicht biedt van elke specifieke waterpilot de nodige technische details, contactgegevens en foto’s, en dankzij de zoekfunctie kan u eenvoudig selecteren op basis van type watertechnologie, organisatie of debiet. Bovendien kan eenieder zijn pilotinfrastructuur via de databank kenbaar maken.

Neem alvast een kijkje op www.improvedwater.eu en contacteer de eigenaar voor verdere bespreking. Wilt u zelf een waterpilot registreren? Klik dan door op de databank en we voegen uw organisatie toe.

Improved lanceert databank voor waterpilots

IMPROVED testinstallatie

Vaste waarde in de DB Waterpilots is alvast de IMPROVED testinstallatie, die in het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland project IMPROVED door de Universiteit Gent verworven werd.  Deze testinfrastructuur bestaat uit twee 40 voet containers en bevat zeven waterbehandelingstechnologieën: ED, RO, UF, MD, AOP, GAC en IEX. De mobiele installatie werd de voorbije jaren bij Yara, BASF en DOW ingezet om brak water of afvalwater op te werken tot proceswater. Een 360° virtual tour geeft u inzicht in hoe de testinstallatie er uitziet.

Improved banner

Over IMPROVED

IMPROVED is een Interreg Vlaanderen-Nederland project waarin tien partners zich inzetten voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. IMPROVED staat voor Integrale Mobiele Proceswatervoorziening voor een Economische Delta en zet onder andere in op de ontwikkeling van waterzuiveringsconfiguraties op maat van het specifieke industriële proces.