Catalisti Request for Industrial Partners

REVCO – Recovery and Reuse of Valuable Compounds
Deadline 16 maart

 

Catalisti zoekt industriële partners voor een waterzuiveringsproject.

Achtergrond

In de chemische en farmaceutische industrie gaan ontwikkeling en procesoptimalisatie vaak gepaard met een hoog verbruik van waardevolle verbindingen. Het ontwikkelingsproces vraagt dus veel grondstoffen die in afval worden omgezet. 

Zeker wanneer het gaat om waardevolle verbindigen zoals geuren, cosmetische bestanddelen, actieve farmaceutische stoffen, vitaminen of voedingsadditieven, kan het waardevol zijn die deeltjes terug te winnen. Bijvoorbeeld om kosten te drukken of belangrijker, om de ontwikkelingstijd wendbaarder te maken.

Om circulariteit in waardevolle verbindingen te bevorderen, is er een flexibel, snel en gericht technologieplatform nodig. De ambitie van dit project is om zo'n platform te ontwikkelen dat snel kan schakelen en duurzaam is door chemische transformatie en niet-recycleerbare materialen te vermijden. 

Uitdaging

De grootste uitdaging ligt erin de verbindingen te isoleren en voldoende te zuiveren zodat ze opnieuw ingezet kunnen worden in het ontwikkelingsproces.

Een deel van het onderzoek houdt in dat voorspeld wordt hoe efficiënt de terugwinning zal zijn op basis van moleculaire structuren en hun vertaling naar technologische verwachtingen.

Daarnaast is het ook een uitdaging om het technologieplatfrom snel kostenefficiënt te kunnen gebruiken, voor projecten op heel korte termijn en specifieke vereisten. Het zijn vaak die variabelen (kost, tijd, complexiteit) waardoor teruggegrepen wordt op nieuwe in plaats van teruggewonnen materialen.

Door deze uitdagingen aan te gaan, wil dit project ontwikkelingsprocessen versoepelen, maar ook de kans creëeren om de grenzen (tijd, kost) te verleggen - wat leidt tot meer duurzaamheid in productie. 

Oproep

Om het consortium te vervolledigen is Catalisti op zoek naar extra industriële partners met interesse in non-destructieve behandeling van afvalstromen om waardevolle verbindingen terug te winnen en te hergebruiken.

Inschrijven kan door voor 16 maart te mailen naar to lfockaert@catalisti.be met
nverdonck@catalisti.be in Cc, en kort toe te lichten waarom je interesse hebt en hoe je zou kunnen bijdragen.

Meer details vind je hier