Recent werd het G-STIC klimaatactieprogramma gelanceerd: 5 miljoen euro subsidiemiddelen om impactvolle klimaatoplossingen in ontwikkelingslanden te demonstreren en uit te rollen.

G-STIC klimaatactieprogramma call

 

Om ontwikkelingslanden te steunen in de strijd tegen klimaatverandering, lanceert de Vlaamse overheid het G-STIC Klimaatactieprogramma in 2021. Via deze projectoproep kun je projectsubsidies krijgen in het kader van internationale klimaatfinanciering. De deadline om projecten in te dienen is 30 september 2021.

Projecten moeten gericht zijn op één of meer van de onderstaande zes thema’s.

G-STIC klimaatactieprogramma call

Lees meer over de thema's

 

Belangrijkste doelen van projecten die in aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor financiële steun van het G-STIC Klimaatactieprogramma, moeten projecten in ontwikkelingslanden en/of:

 • Streven naar maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie)
 • Klimaatverandering beperken door de oorzaken aan te pakken (mitigatie), in lijn met het OESO DAC Rio Markers voor Klimaat Handboek

De klimaatveranderingsdoelstelling (mitigatie en/of adaptatie) dient expliciet als primair doel te worden vermeld in de motivering van de beoogde activiteit(en) van het project.

Types projecten

De oproep ondersteunt twee types projecten:

 1. Disseminatie- en kennisopbouwprojecten

  Disseminatie- en kennisopbouwprojecten ter ondersteuning van beleidsnota’s, roadmaps en actieplannen om specifieke klimaatoplossingen in ontwikkelingslanden uit te rollen.

  De maximale subsidie voor elk individueel project is 200.000 euro en bedraagt maximaal 85% van de totale projectkosten.

  Aanvragen kunnen worden ingediend door universiteiten, kennisinstellingen, ngo’s, vzw’s en adviesbedrijven die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest.

 2. Demonstratieprojecten

  De focus ligt hier op demonstratie en/of opschaling van marktklare innovatieve oplossingen. De volgende activiteiten zijn steunbaar:

  • Demonstratie van marktklare klimaatoplossingen, -instrumenten, -plannen en -strategieën in een representatieve context

  • Onderzoek naar specifieke uitdagingen voor de uitrol en opschaling van klimaatoplossingen (SWOT-analyse, techno-economische haalbaarheid, niet-technologische barrières, …), gevolgd door demonstratie

  De maximale subsidie voor elk individueel project is 700.000 euro en bedraagt maximaal 60% van de totale projectkosten.

  Aanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest.

Selectie

Alle projectvoorstellen worden onder coördinatie van het Vlaamse departement Omgeving in november 2021 geëvalueerd door een onafhankelijke jury.

Projecten moeten een score van 2 behalen voor de klimaatindicatoren adaptatie en/of mitigatie zoals gedefinieerd door het Comité voor Ontwikkelingshulp van de OESO (de zogenaamde Rio Markers).

Aanvragen voor financiële steun voor projecten moeten uiterlijk op 30 september 2021 om 12.00 uur ontvangen zijn.

 

Lees meer

Dien je voorstel in