Het Emma Leclercq Fonds van de POM Oost-Vlaanderen biedt een financiële hefboom voor duurzame samenwerkingsprojecten rond water. Je kunt het fonds aanspreken in de vorm van achtergestelde lening of als kapitaalsparticipatie.

Welke projecten komen in aanmerking?

Je lokaal samenwerkingsproject moet voldoen aan deze voorwaarden:

  • Samen met verschillende bedrijven en/of overheden, waarvan minstens 1 Oost-Vlaams bedrijf
  • Op een bedrijventerrein of in de directe omgeving ervan

De provincie Oost-Vlaanderen maakte 12,6 miljoen euro vrij om duurzame samenwerkingsverbanden op en rond bedrijventerreinen te ondersteunen. Dit geld werd ondergebracht bij de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Oost-Vlaanderen, die nog 9,7 miljoen euro ter beschikking heeft. Het fonds kan aangewend worden als achtergestelde lening of als kapitaalsparticipatie. In het laatste geval stapt de POM mee in het kapitaal van de bestaande of nieuwe vennootschap. Vooropgestelde bedragen liggen tussen € 100.000 en € 1.000.000.

Geen steun maar rollend fonds

Het fonds is een hefboom om innovatieve projecten, waar de bank een zekere garantie voor vraagt, een kans te geven. Het gaat dus om een rollend fonds, wat wil zeggen dat er afspraken gemaakt worden hoe het geld weer kan terugvloeien naar de POM en zo naar nieuwe projecten. Er is daarom ook geen strikte deadline voor een aanvraag. De voorwaarden voor terugbetaling worden per project besproken.

Lees meer

Heeft jouw bedrijf al een idee en een aantal partners, maar zoek je nog aanvullende steun? Dan kan het Emma Lerclercq fonds jouw duurzaam project misschien uit de startblokken lanceren. Neem contact op met Marieke Van Poucke.

Leuk weetje: Emma Leclercq was trouwens de eerste vrouw die een doctoraatsdiploma behaalde aan de Universiteit Gent.