Green Deal DZDe impact van de klimaatcrisis en vervuiling op onze gezondheid, ons welbevinden en onze leefomgeving is gigantisch. Duurzaamheid en gezondheid gaan hand in hand. Elke inspanning die we samen leveren voor onze natuur, is er ook één voor onszelf.

Met de Green Deal Duurzame Zorg willen we de dynamiek rond duurzaamheid aanzwengelen binnen de zorg- en welzijnssectoren. Dat doen we door samen op korte termijn werk te maken van concrete acties, met samenwerking én kennis- en ervaringsuitwisseling als katalysator. Het succes staat of valt met het engagement van velen, waarbij we actie van elke partner nodig hebben om de noodzakelijke duurzame transitie mogelijk te maken.

De werking van de Green Deal Duurzame zorg is opgebouwd rond vier thema’s, met ook specifieke doelstellingen rond water.

  1. Natuur & Gezondheid (acties rond onthardingen, infiltratie, wadi’s)
  2. Klimaat & Infrastructuur (acties rond circulair watergebruik binnen de brede zorgsector)
  3. Materialen & Afval (terugname van geneesmiddelen)
  4. Geneesmiddelen in water (met o.a. hotspotanalyse,  ketenacties, pilootprojecten)

Teken in op de Green Deal Duurzame Zorg tegen 8 maart, om zo samen een duurzame versnelling in te zetten.

Surf naar de Green Deal webpagina voor volgende documenten:

  • Laat je inspireren door concrete acties in de inspiratietekst
  • Lees de afspraken na in het convenant
  • En vul ten slotte jouw engagementsformulier in en word zo deelnemende partij!

De officiële lancering is op 15 maart 2023 in de voormiddag in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk.