Er is een nieuw project in de maak om kennis over duurzaamheidsdomeinen zoals water beter toe te passen op logistieke en gemengde bedrijventerreinen. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), Universiteit Antwerpen en VITO/Vlakwa zijn aan zet en dienen binnenkort een VLAIO COOCK-project in. Interesse? Misschien kun je deelnemen aan de klankbordgroep van het project.

Waarom dit project?

De logistieke activiteiten in Vlaanderen nemen verder toe.  Dat zorgt voor meer welvaart, en resulteert in meer transport en een grotere nood aan logistieke capaciteit zoals transportinfrastructuur, logistieke gebouwen, logistieke bedrijventerreinen en goederenbehandelingszones.

Deze groei zorgt voor een spanningsveld met andere maatschappelijke doelstellingen van beleid en de economische gevolgen ervan: de bouwshift, Green Deals, Blue Deal, biodiversiteit en mobiliteit.  
Logistieke bedrijventerreinen staan daarom voor uitdagingen op vlak van ruimte(beperking), waterbeheer, circulaire ontwikkeling, natuur en ruimtelijke ordening.

Voor al die thema’s bestaat academische en technische expertise die zal samensmelten tot een praktische visie en aanpak voor Vlaamse logistieke en gemengde bedrijventerreinen. Dat is de doelstelling van dit VLAIO Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK) project.

Wat houdt het in?

Het project zet in op:

 • Kennis vanuit de verschillende domeinen (zoals water) toepassen naar logistieke en gemengde bedrijventerreinen
 • Samenwerkingsvraagstukken oplossen (zoals governancemodel en businessmodellen)
 • Use cases uitwerken gelinkt aan nieuwe ontwikkeling, renovatie of herontwikkeling
 • Innovaties uittesten in pilootcases
 • De leerlessen laten doorsijpelen in de praktijk

 

Doelgroep

De doelgroep van het project omvat alle bedrijven betrokken bij het ontwerp, de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van een logistiek terrein.  

 • Projectontwikkelaars, verhuurders en beheerders van logistiek vastgoed die instaan voor de bouw en verhuur van de individuele sites en gebouwen op het terrein
 • Terreinbeheerders die instaan voor de ontwikkeling van het terrein en het beheer van terreinen en gebouwen
 • Architecten, studiebureaus en aannemers die instaan voor het ontwerp, de bouw en de renovatie van logistiek vastgoed
 • Eindgebruikers, meestal huurders van logistiek vastgoed en de terreininfrastructuur: alle logistieke bedrijven met fysieke activiteiten
 • Leveranciers van allerlei materialen, technologie,  infrastructuur en ICT-oplossingen die kunnen bijdragen aan duurzamere logistieke terreinen
 • Stedelijke, gemeentelijke en provinciale overheden

 

Wat is VLAIO COOCK?

Projecten ‘Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding/-transfer (COOCK+)’ richten zich op een groep van ondernemingen, met als doel het valoriseren van (basis)onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis.  Via het projectkader is er 50% basissteun + 20% extra steun voor samenwerking + max. 30 % additionele steun (met resultaatsverbintenis).

Meer info via VLAIO

Deelnemen?

Interesse om in de klankbordgroep van dit COOCK project deel te nemen? Neem contact op met Vlakwa - vd@vlakwa.be of VIL Dirk.Lambrechts@vil.be, en ontdek de toetredingsvoorwaarden.

Het project is gepland van start te gaan na goedkeuring door VLAIO vanaf Q4 2023 tot en met Q1 2026.